„Všichni zájemci musejí před přijetím splnit podmínky odborné způsobilosti dané zákonem. Odborná způsobilost je definována pro různé pracovní pozice a různé studijní obory, především s ohledem na délku už ukončených semestrů studia. Brigádníci jsou přijímáni formou dohody o provedení práce na pracovní pozice sanitář, ošetřovatel nebo praktická sestra,“ upřesnila mluvčí MNO Andrea Vojkovská s tím, že výdělek se podle počtu odpracovaných hodin a druhu vykonávané práce může pohybovat až kolem 12 tisíc korun za měsíc.

„Od loňského léta jsme přijali téměř 20 brigádníků z řad studentů, kteří nám vypomáhají v době dovolených nebo pracovních neschopností nelékařských zdravotnických pracovníků. Pozitiva vidíme především v potenciálu těchto studentů, kteří mohou na daná oddělení nastoupit po skočení studia do trvalého pracovního poměru,“ dodala náměstkyně ředitele MNO pro ošetřovatelskou péči Gabriela Goryczková.