„K dispozici máme v tuto chvíli dva prázdné kontejnery. Naším úkolem je zpracovat logistiku, zajistit potřebné vybavení a dostatek ochranných osobních pracovních pomůcek, bez toho další odběrové místo v Ostravě nemůžeme zprovoznit. V krizovém štábu jsme si úkoly rozdělili tak, abychom byli připraveni co nejdříve. V kontaktu jsme samozřejmě s těmi, kteří už odběrové místo zprovoznili, abychom nevymýšleli něco, co už jinde funguje,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

„Zdravotní ústav v Ostravě je navíc v současné době zavalený odebranými vzorky k vyšetření a nemá dostatečnou kapacitu k jejich zpracování. Nemůžeme a ani nechceme nic uspěchat. Největším problémem ale je, že nemáme dostatek ochranných osobních pracovních pomůcek pro tým, který by v odběrovém místě měl pracovat,“ dodal.

Městská nemocnice Ostrava zároveň děkuje dárcům, kteří jí věnovali roušky pro pacienty a návštěvníky přicházející do nemocnice bez této ochrany. Zároveň je vyzývá, aby své další případné dary v podobě roušek zanechávali na hlavní vrátnici nemocnice nebo poslali mail na mnof@mnof.cz o možnosti vyzvednutí většího množství roušek.

Stále pak platí výzva ředitele nemocnice. "Vyzýváme všechny, kteří plánují návštěvu lékaře v ambulancích, aby zvážili, jestli je jejich příchod do nemocnice opravdu nutný a svou případnou návštěvu v těchto dnech odložili,“ doplnil Uhlig.

Od úterý 17. března došlo k omezení plánovaných operačních a diagnostických zákroků, které snesou odklad a neohrozí zdraví pacientů.

Na www.mnof.cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace.

Online reportáž