Pověřeným zastupujícím ředitelem Městské nemocnice Ostrava (MNO) se od 1. srpna stane Josef Grochol. Dosavadní náměstek pro ekonomiku MNO nahradí odstupujícího ředitele Jaroslava Luxe, který se dostal do sporů s odbory a zaměstnanci, a v pátek rezignoval na svou funkci.

„Rada města projednala a přijala rezignaci pana doktora Luxe s účinností k 31. červenci a současně pověřila řízením nemocnice od 1. srpna pana stávajícího ekonomického náměstka Josefa Grochola," uvedl na pondělní tiskové konferenci po zasedání rady města ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Pověřený zastupující ředitel Městské nemocnice Ostrava Josef Grochol se narodil v roce 1962, v minulých letech působil mimo jiné jako regionální ředitel T-MOBILE CZ a finanční ředitel VOKD.

Manažerské chyby

Situace v nemocnici podle něj vyvrcholila petiční aktivitou, kterou nakonec podepsalo zhruba osm set zaměstnanců nemocnice.

„Situaci jsme vyhodnotili jako velmi vážnou. Já jsem se tím osobně poslední tři týdny zabýval. Denně jsem do nemocnice chodil a snažil se projít nejdůležitější oddělení, abych získal konkrétní názor. Dospěl jsem k tomu, že pan ředitel Lux udělal v nemocnici nepochybně kus práce. Bohužel se dopustil řady manažerských chyb. Podcenil komunikaci nejen navenek, ale také uvnitř nemocnice," doplnil primátor Macura s tím, že ředitel Lux zanedbával urgentní problémy v nemocnici a ztratil důvěru jejich zaměstnanců.

Výběrové řízení na nového ředitele bude následovat. Město s ním ale nechce pospíchat.

„Teď je pro nás klíčové, aby se situace v nemocnici uklidnila. Jedním z důvodů je to, že chceme, aby pan Grochol provedl nemocnici procesem reakreditace, který by měl vyvrcholit začátkem příštího roku. Druhým důvodem je to, že autoři petice dílčím způsobem zpochybnili závěry interního auditu v MNO, které si tam město nechalo provést a který byl zaměřený na oblast zadávání veřejných zakázek. Tak abychom odstranili jakékoliv pochybnosti, rozhodli jsme se zadat externí forenzní audit MNO. Chtěl bych, aby nově příchozí ředitel měl jeho výsledky," řekl novinářům Tomáš Macura.

Odboráři jsou spokojeni

Odborová organizace MNO je s výsledkem spokojena. „Už při jednání s panem primátorem jsme deklarovali, že nemáme žádného svého kandidáta. To, že bude ve vedení zastupovat ekonomický náměstek Josef Grochol je dobrá zpráva. Je to člověk, který je schopný vést nemocnici a uklidnit situaci, která v ní nastala. Je to solidní člověk a my v něm nevidíme problém," řekl Deníku Místopředseda odborové organizace MNO Jiří Pačka.

Doplnil, že je také rád, že město připraví nový forenzní audit nemocnice, který provede nezávislá společnost. „Výsledky interního auditu města jsme neviděli. Slyšeli jsme o nich pouze z úst pana ředitele Luxe, který uváděl, že je všechno špatně a že on z toho nemocnici vyléčí. Ani na základě žádosti nám však nebyl schopen výsledky auditu doložit. Pan primátor asi došel k závěru, že bude dobré, když se auditu ujme nezávislá společnost a bude tak očištěn od politikaření," uzavřel Jiří Palička.