„Vydali jsme rozhodnutí o zákazu tohoto shromáždění. Důvodem je to, že trasa plánovaného průvodu vede po Sokolské třídě, která je vzhledem k uzavírce části ulice Nádražní hlavní tepnou této lokality. Uskutečnění shromáždění by znamenalo nutné omezení nebo spíše přerušení dopravy a zásobování ve značné části našeho městského obvodu. Toto omezení by bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva," přiblížila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Dalším zákonným důvodem pro zakázání shromáždění je to, že hrozí závažné nebezpečí pro zdraví účastníků, protože protest je svolán na ploše parkoviště.

Součástí shromáždění měl být i pochod po Sokolské třídě ke křižovatce s Mariánskohorskou ulicí.

„Se zástupcem svolavatele jsme jednali o změně místa, ale toto bylo odmítnuto. Konání shromáždění i přes vydaný zákaz znamená porušení shromažďovacího zákona a je přestupkem," dodala Jana Pondělíčková.

Související článek: Na Ostravu se valí další vlna protestů