"K možnému vybřežení vod z koryta toku Petrůvka může dojít v lokalitách Dolní Marklovice a Závada. Upozorňujeme, že může dojít k lokálnímu ohrožení pobřežníků od budovaného obchvatu Frýdku-Místku. Dále upozorňujeme, že může dojít k ohrožení Karviné od stavby silničního obchvatu města přes řeku Olši, kde jsou v současnosti stavbou částečně odtěženy říční hráze a provádí se stavební činnost v prostoru průtočného profilu (na bermách). V dílčím povodí okrajových přítoků Odry (vodní toky Bělá, Vidnávka, Osoblaha) se dosažení 1. SPA neočekává," uvedla dnes odpoledne mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Dosažení 2. SPA se předpokládá na Olši v Českém Těšíně (180 m3/s, cca Q2), na Olši v Dětmarovicích (260 m3/s, cca Q2) a na Olši ve Věřňovicích (350 m3/s, Q2 – Q5) - viz zpráva Povodí Odry níže.

Úhrn srážek

"Za posledních 24 hodin spadly na území v působnosti našeho podniku srážky v úhrnech od 4 do 55 mm, přičemž maximálních hodnot bylo dosaženo v Beskydech a v Poodří a Beskydské pahorkatině. Regionální nasycenost povodí Odry je po srážkách v předchozím období vysoká," popsala situaci ke 14. hodině mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková. 

Pro srovnání dodala, že týdenní úhrn srážek se pohybuje v rozmezí od 10 do 90 mm, přičemž maximálních hodnot je dosahováno na pravostranných přítocích Odry a v Beskydech.

Samohybná houfnice
Lidé v MS kraji odevzdali přes 200 zbraní, jinde i tank a protiletadlové dělo

"Na základě meteorologické předpovědi ČHMÚ se v následujících 24 hodinách očekávají srážky v úhrnech až 100 mm, a to v povodí Ostravice a Morávky. V povodí Olše jsou očekávané úhrny srážek za 24 hodin 40 – 60 mm, v povodí Odry 10 – 50 mm, v povodí Opavy 15 – 50 mm a na Jesenicku od 25 do 50 mm. Odrou v závěrném profilu Bohumín v současné době odtéká 73 m3/s," uvedla mluvčí Vlčková.

Pudlov a Antošovice

Dosažení 2. SPA s kulminací průtoku 550 m3/s (Q2) se na Odře v lokalitě Bohumín-Pudlov očekává v pátek odpoledne.

"Z tohoto důvodu se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost lokalitám Bohumín-Pudlov a Ostrava-Antošovice. V současnosti se spuštění stavidla na Antošovickém potoku, které má vazbu na použití velkokapacitního čerpadla HZS MSK nepředpokládá a predikovaný průtok by neměl znamenat zaplavení zástavby v zahrází v Antošovicích a neměl by znamenat ohrožení zástavby v Pudlově," dodala Vlčková s tím, že hladiny v údolních nádržích v povodí Odry se nyní nacházejí v jejich zásobních prostorech.

Podívejte se, jak vypadalo použití velkokapacitního čerpadla v Antošovicích:

ZPRÁVA POVODÍ ODRY:

V dílčím povodí Odry se prognózují zvýšené průtoky s kulminací ze čtvrtku na pátek a dále během pátku s možným překročením 1. SPA na Lubině v Petřvaldě (55 m3/s, Q1) a na Odře ve Svinově (200 m3/s, Q2). S ohledem na komunikaci podzemních vod v údolní nivě řeky Odry může dojít k zátopě výstupem podzemní vody na zemský povrch v pravobřežním zahrázovém prostoru Ostravy-Nové Vsi.

V dílčím povodí Opavy se vzhledem k nižším prognózovaným srážkám nepředpokládá dosažení SPA. V Děhylově na řece Opavě se předpokládá vzestup průtoků s kulminací okolo 60 m3/s v pátek v odpoledních hodinách. Na Odře nad zaústěním Ostravice se očekává překročení 2leté vody, tj. 305 m3/s s kulminací v pátek v odpoledních hodinách. Upozorňujeme, že probíhá rekonstrukce silničního mostu přes řeku Odru na ulici Hlučínské a stavba musí postupovat dle platného povodňového plánu stavby.

V dílčím povodí Ostravice a Olše se předpokládá překročení 1. SPA na Ostravici ve Frýdku-Místku (180 m3/s, Q2) a na Slezské Ostravě (300 m3/s, Q2), na Olši v Jablunkově (50 m3/s, cca Q2), na Stonávce v Hradišti (30 m3/s, Q2) a na Petrůvce v Petrovicích u Karviné (30 m3/s).

Dosažení 2. SPA se předpokládá na Olši v Českém Těšíně (180 m3/s, cca Q2), na Olši v Dětmarovicích (260 m3/s, cca Q2) a na Olši ve Věřňovicích (350 m3/s, Q2 – Q5).

V závěrném profilu Odra – Bohumín předpokládáme dosažení 2. SPA s kulminací průtoku 550 m3/s (Q2) v průběhu pátečního odpoledne. Z tohoto důvodu se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost lokalitám Bohumín - Pudlov a Ostrava - Antošovice. V současnosti se zpuštění stavidla na Antošovickém potoku, které má vazbu na použití velkokapacitního čerpadla HZS MSK nepředpokládá a predikovaný průtok by neměl znamenat zaplavení zástavby v zahrází v Antošovicích a neměl by znamenat ohrožení zástavby v Pudlově.

V dílčím povodí okrajových přítoků Odry (vodní toky Bělá, Vidnávka, Osoblaha) se dosažení 1. SPA neočekává.

Zdroj: Povodí Odry

Výstraha meteorologů

Meteorologové již dříve varovali, že očekávají na území Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje překročení úhrnů srážek za 24 hodin více než 50 milimetrů. Vzhledem k tomu je podle nich vedle zvýšených hladin řek možný větší odtok vody z krajiny, přičemž voda může téct přes silnice. "Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst," upozornili meteorologové.