Základní teze spotřebitelských práv vyhlásil 15. března 1962 americký prezident J. F. Kennedy.

„Ten definoval čtyři základní spotřebitelská práva: právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo na výběr a právo být slyšen. Takto definovaná práva spotřebitelů staví jako základ své činnosti spotřebitelské organizace po celém světě, včetně Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje (SOS MS),“ vysvětlila jeho předsedkyně Marcela Reichelová.

Problémem v ČR je dosažitelnost práva

Podle ní se díky uplatnění evropské legislativy během minulých let rozšířila zákonná práva spotřebitelů v České republice. Zkušenosti z poraden SOS MS kraje bohužel potvrzují, že problémem spotřebitelů v České republice je stále obtížná dosažitelnost práva. Přetrvávají problémy ve vztahu mezi spotřebiteli a podnikateli, neznalost práv na obou stranách komplikuje řešení problémů.

„Nemalá část tuzemských spotřebitelů často stále nezná svá práva. Mnohdy pořád ani nevědí, že prodávající je povinen vyřídit jeho reklamaci do třiceti dnů, že od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání může odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu, že má nárok na proplacení nákladů spojených s reklamací a další. V našem městě i kraji však roste zájem spotřebitelů o rady,“ doplnila Reichelová.

Největšístarosti dělají boty a elektro

Lidé se podle ní nejvíce zajímají o spotřebitelské poradenství, zejména o práva vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele či z občanského zákoníku.

Počet stížností podle oblastí výrobků se příliš nemění, na předních místech se střídají problémy s obuví a elektronikou, následují potíže s mobilními telefony a s počítači, rostou také stížnosti na oblast financí a telekomunikací,“ upřesnila předsedkyně SOS MS.

V Ostravě a okolí mohou spotřebitelé využívat zdarma služby poradny na Střelniční ulici 8 vcentru Ostravy.

A nebose mohou obrátit i na další poradny v kraji − v Bohumíně, Českém Těšíně, Novém Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm, Opavě a Frýdku-Místku.