Titul a cena statutárního města Ostravy Talent roku, budou udělovány v každém akademickém roce za studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost. Maximální výše finanční částky pro jednoho studenta je stanovena na sto tisíc korun. O ocenění mohou usilovat studenti vysokých škol a univerzit v České republice nebo v zahraničí, jež mají v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

„Chceme podporovat mladé lidi v kvalitním vzdělání a kariéře. Ti totiž budou tvořit budoucnost našeho města. Titul přispěje k tomu, aby se talenti mohli věnovat svému výzkumu, tvorbě či společensky prospěšné práci. Největší bohatství má Ostrava právě ve svých občanech a chceme jim vytvořit podmínky pro kvalitní život, “uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Opravený most před Odru mezi Ostravou a Hlučínskem opět v plném provozu, čtvrtek 14. října 2021 odpoledne.
Tak se všichni dočkali. Most opraven, dopravní peklo Ostrava-Hlučínsko skončilo

Program navazuje na dlouholetý projekt podpory studentů vysokých škol s názvem Stipendia města, jenž byl s ohledem na ekonomickou zátěž, způsobenou pandemií v akademickém roce 2020/2021, přerušen. „V uplynulých letech podpořilo město již mnoho talentovaných mladých lidí, z nichž někteří náleží k uznávaným odborníkům ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury,“ konstatovala náměstkyně Hoffmannová.

Přínos stipendií pro studenty potvrzuje Denisa Višňovská, jež ocenění Stipendia města Ostravy získala v akademickém roce 2018/2019. „Domnívám se, že jakákoliv forma stipendia pro začínající vědce a jejich výzkum je naprosto klíčová. Stipendium nejen motivuje, ale dává studentům určitou sociální stabilitu, protože ne vždy se podaří získat finance z projektů. Těší mě, že statutární město Ostrava podpořilo i můj výzkum.“

Podrobné informace k projektu jsou uvedeny na www.talentova.cz/podporujeme/stipendia-mesta.