„A výsledky stejně jako pravidelný monitoring potvrdily, že při sanaci nedochází k překračování limitních hodnot škodlivin,“ tlumočila Jana Dronská za DIAMO výsledky čtyřiadvacetihodinového srpnového zkoumání.

Experti se Zdravotního ústavu v Ostravě vyhodnocovali vzorky jak přímo z pracovišť na likvidovaném odvalu, tak v obytné zástavbě naproti něj.

Limit byl překročen jen v případě benzo(a)pyrenu, ale méně, než třeba v Radvanicích, a to patrně jen kvůli bezvětří.