Udělat s tím pořádek musí ostravská univerzita do konce června a do poloviny července poté úředníkům v Praze sdělit, jaká opatření konkrétně přijala.

MINISTERSTVU VADÍ ČTYŘI BODY

Ministerstvo napadá únorovou volbu akademického senátu HGF a dále změnu obsazení Vědecké rady a Disciplinární komise HGF vše mělo být vyhlášeno a provedeno v rozporu se zákonem.

Totéž platí v případě zrušení studijního programu Fyzika (na balakářské, magisterské i doktorské úrovni). A v pořádku prý nebyl ani postup při schvalování podmínek přijímacího řízení na HGF.

V prvních dvou bodech podle ministerstva nebyli oprávněni konat „pověření" zástupci HGF, nýbrž její děkan Jan Valíček (kvůli jehož volbě prohrála VŠB-TUO i soud a musela ho ustanovit do funkce). Likvidaci studijního programu pro fyziky neměla provádět HGF, ale vědecká rada univerzity.

„Všechno se to točí okolo dvou skupin. Jedna stojí za Valíčkem, mimochodem fyzikem, a další za „horníky" a do ní patří i proděkan Alexander Király. A fakulta i báňská se navenek tváří jakoby nic…," vysvětlovali někdejší akademický pracovník a doktorandka, jež se se „svou" školou rozloučili.

Důvodem prý je, jak nastínili, snad otázka financování pracovišť.

ZACHRAŇTE HORNICKÉ ŠKOLSTVÍ…

Proděkan pro legislativu Király se šesti vysoce postavenými kolegy z HGF reagoval na výzvu ke „zjednání nápravy". A to jejich „výzvou k upuštění od totální likvidace hornického školství v ČR".

Ministryni Kateřině Valachové připomínali více než třistaletou historii přípravy odborníků na havířství (a v současné době nejen v tomto oboru) a oponovali, že HGF má řádně zvolený a fungující akademický senát a v pořádku i podmínky přijímacího řízení.

„Výzva MŠMT ke zjednání nápravy potvrzuje to, o co vedení naší univerzity dlouhodobě usiluje. Vývoj na HGF sleduji, neustále se scházím s děkanem Valíčkem i předsedou akademického senátu Petrem Skupienem," uvedl Petr Noskievič, prorektor pro studium pověřený zastupováním rektora VŠB-TUO.

Vedení HGF proto postupně plní jednotlivé kroky nařízené výzvou ministerstva. „To vše se děje v součinnosti s vedením univerzity i vědomím termínu stanoveného MŠMT," upozornila mluvčí školy Petra Halíková.

K otevřenému dopisu Királyho a šesti akademiků řekla, že je „jejich vlastní iniciativou". Proces samotného přijímání studentů na HGF, jak Halíková dodala, ovšem není z Prahy nijak zpochybňován.

K TÉMATU

Stipendia až 32 tisíc za první ročník Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava včera oznámila vypsání nových motivačních stipendií. A to od prvního studijního ročníku, v němž si ti nejlepší posluchači v případě splnění veškerých povinností mohou přijít za rok až na dvaatřicet tisíc korun.
„I tak chceme čelit trendu poklesu studentů, s nímž musíme počítat ještě několik následujících let. Ani zlepšením úrovně výuky, nabídkou atraktivnějších oborů i kvalitnějších služeb v kampusu se nám totiž nedaří v potřebné míře zajišťovat dostatek kvalitních posluchačů a tím i absolventů pro potřeby tohoto kraje," upřesnila mluvčí Petra Halíková.
Motivační stipendia umožnila na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavést i podpora z Moravskoslezského kraje hejtman Ivo Vondrák tuto školu před zvolením do své nynější funkce vedl.