Na to, aby nekvalifikovaní učitelé, kteří nesplňují výjimky dané novelou zákona, mohli zůstat ve škole a dál vykonávat přímou pedagogickou činnost i po 1. lednu 2015, stačí, aby to té doby zahájili své kvalifikační studium. „V tuto chvíli ale nelze říci, kolik učitelů na podzim skutečně studium zahájí," uvedla Klára Bílá, mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V Moravskoslezském kraji je podle jejích slov z 16 871 učitelů nekvalifikovaných přes osm procent. Asi tři procenta z nich už však potřebné studium zahájilo.

Novela má zmírnit dopady zákona v některých specifických případech. Umožní například ředitelům škol zaměstnávat po nezbytně nutnou dobu pedagogické pracovníky, kteří nesplňují podmínky odborné kvalifikace v případě, že nemohou zajistit výuku kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem. Ředitel školy bude také moci v odůvodněných případech rozhodnout, že upouští od splnění odborné kvalifikace u pedagogického pracovníka, který k 1. lednu 2015 dosáhl věku 55 let a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti prokázal na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 20 let schopnost výkonu požadované činnosti.

Má být zaveden také institut „rodilých mluvčích" tak, aby tyto osoby mohly vykonávat činnost pedagogického pracovníka a byly považovány za kvalifikované.

Novela zákona má rovněž umožnit zaměstnávat na zkrácený úvazek odborníky z praxe, aktivní umělce či trenéry, kteří by jinak nesplňovali podmínky kvalifikace, a přesto mohou být pro školy přínosem v rámci své odbornosti.

Pro pedagogy, kteří si nejsou jisti svou situací, zřídilo MŠMT adresu: kvalifikace@msmt.cz, kde se mohou o svém problému poradit. Učinilo to již kolem dvou tisíc pedagogů.