„Osoby bez domova v případě zdravotních problémů mnohdy nevyhledají pomoc, jelikož mají obavy, že je lékaři nepřijmou. A to i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu života často horší než ve většinové populaci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kromě ošetření v rámci poskytování neodkladné a standardní zdravotní péče bude součástí podpory i preventivní působení v oblasti zneužívání návykových látek a rozvoji závislostí, včetně informovanosti o infekčních onemocněních.

„Věřím, že právě díky těmto ordinacím dojde ke zlepšení zdraví osob bez domova a zároveň k rozpoznání infekčních a parazitárních onemocnění tak, aby bylo zabráněno případnému šíření těchto onemocnění,“ dodal ministr Vojtěch.

Pilotní provoz začne 1. dubna a poběží 24 měsíců.