„Částka 2,6 miliardy korun není na areálu znatelná. Ekologická zátěž je stále velká a je potřeba jednat. Musíme najít rychlé, efektivní a transparentní řešení," vysvětlil Andrej Babiš.

Podle vedení Diama zde výsledky práce ale přece jen jsou.

„Za ty peníze se tady sedm let čistí vody, vytěžilo se 200 tisíc tun kalů, postavily se technologie a tak dále. Každopádně pokud vláda rozhodne o převedení sanace pod ministerstvo financí, bez výhrad ji předáme," konstatoval ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.

Další z výtek ministra k dosavadnímu postupu sanace je jeho netransparentnost.

„Rozpor se zákonem spatřujeme v jednacím řízení bez uveřejnění, které vedlo Diamo pro Sdružení čistá Ostrava, jež provádí sanaci vod. Jednání stálo 818 milionů a bylo prokazatelně o 168 milionů předražené," vytýkal ministr Andrej Babiš. Ředitel státního podniku Diamo se snažil bránit. „Jednání bez uveřejnění bylo zrušeno, takže nyní je bezpředmětné," vysvětlil Tomáš Rychtařík.

Přestože vedení Diama si myslí, že původní rozpočet sanace bude muset být navýšen o zhruba jednu miliardu korun, ministr Andrej Babiš věří, že nic takového nebude zapotřebí.

„Máme různé nabídky na technologie čištění, musíme se s nimi obeznámit a zjistit zda jsou reálné. Budeme dělat vše pro to, abychom se vešli do původní smluvní částky 3,1 miliard korun a nezvyšovali ji," upřesnil ministr.

Diamo nyní vede výběrové řízení pro odtěžbu zbylých 90 tisíc tun kalů. Tento záměr podporuje i ministerstvo financí. V listopadu by tedy měla být podepsána smlouva s vybranou firmou a kaly zlikvidovány během roku 2016.

Celková sanace lagun by pak měla být dokončena v roce 2023. „Při dalších krocích čištění chceme spolupracovat s podnikem Diamo, ministerstvem průmyslu a obchodu i životního prostředí," podotkl ministr Andrej Babiš.

Ekologická zátěž po bývalé chemičce znepříjemňuje život místním obyvatelům. „Popravdě nevěřím, že se něco vyřeší. Každý chce jen profitovat a vlád, které konečné řešení lagun slibovalo, už bylo hodně," skepticky uzavřel Ivan Škutal, obyvatel sídliště Fifejdy, v jehož blízkosti se laguny nachází.

Klára Kohutová