Deník sleduje

Už několikrát přijel za posledních pár let do Moravskoslezského kraje aktuální ministr životního prostředí, který vždy konstatoval, že ovzduší je tady opravdu špatné a že bude dělat vše, co je v jeho silách, aby situaci zlepšil. Pak ale zmizel a vzduch plný polétavého prachu zůstal…

Jak se zdá, jiný přístup a snad i reálné řešení problému by mohl přinést současný ministr Tomáš Chalupa. Měsíc co měsíc se chce na různých místech v kraji scházet se speciálně vytvořenou pracovní skupinou, která by měla nešvar s ovzduším postupně eliminovat.

„Jednali jsme zhruba tři hodiny. Řešili jsme připravovaný návrh zákona o ovzduší, otázku znepoplatnění dálničních úseků v období smogu, samostatnou záležitostí byla situace kolem vytápění domků. To vnímáme jako nejintenzivnější a nejsložitější problém,“ řekl po včerejším prvním zasedání pracovní skupiny Tomáš Chalupa.

Průmysloví znečišťovatelé a doprava na to se podle něj postupně daří hledat „páky“, na domkařích si však zatím všichni vylámali zuby. Přesvědčování lidí o tom, aby topili ekologicky, totiž při dnešních cenách příliš nezabírá a represe je kvůli ochraně soukromí složitá.

„Letos na podzim by měla začít osvětová kampaň zaměřená na domkaře. Zároveň chceme rozjet pilotní projekt na podporu výměny kotlů za ekologicky šetrnější. Teď na to dáme deset milionů my jako ministerstvo a deset milionů kraj, v příštích letech bychom chtěli tuto částku zdesetinásobit,“ vysvětlil dále Chalupa.

Složitější je podle něj zatím otázka trestu pro ty, kteří dál budou přikládat do svých kotlů nejrůznější „sajrajty“. „Tým expertů hledá řešení takové represe, která bude splňovat praktické i právní záležitosti,“ dodal Chalupa.

Hejtman kraje Jaroslav Palas hodnotil výsledky prvního setkání pracovní skupiny pro zlepšení ovzduší jako krok správným směrem. „Konečně se realizuje to, že o špatném ovzduší nebudeme jen mluvit, ale začneme dělat konkrétní řešení. Z toho o čem jsme dnes jednali, je patrné, že jdeme za cílem změnit zdejší ovzduší k lepšímu,“ konstatoval Palas.

Podobně pozitivně naladěný byl i ostravský primátor Petr Kajnar. „Pracovní skupina má šanci dosáhnout výsledků, i když zlepšení ovzduší není otázka měsíců, ale minimálně desetiletí. Pozitivní však je, že ministerstvo je otevřeno k našim návrhům a zabývá se všemi zdroji znečištění,“ řekl Kajnar a dodal: „Ještě by to chtělo doplnit pracovní skupinu o zástupce ministerstva dopravy.“

Kdo je členem pracovní skupiny?

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí

Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí

Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Kajnar, primátor města Ostravy

Zdeněk Osmanczyk, primátor města Havířova

Tomáš Hanzel, primátor města Karviné

Petr Vícha, starosta města Bohumína

Vít Slováček, starosta města Českého Těšína

Věra Palkovská, starostka města Třince

Michael Vít, náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienik ČR

Dušan Žídek, ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava

Petr Hapala, ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Příští setkání bude v Havířově

Pracovní skupina pro zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji se bude scházet jednou měsíčně, pokaždé v jiném městě v regionu. Příští setkání se uskuteční v Havířově. Na programu bude legislativní úprava zákona umožňující kontroly domácností nebo studie vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa říká:„Zlepšení ovzduší je běh na dlouhou trať“

Lidem na Ostravsku je nejvíce trnem v oku průmysl, který má hlavní vliv na špatný stav zdejšího ovzduší. Jaká opatření vůči němu chystáte?

V některých ohledech jdou ještě zpřísnit emisní limity, některé jsou už ale na hranici možností. Chceme určitě dosáhnout toho, aby v průmyslových podnicích byly instalovány nejlepší možné dostupné technologie. Zároveň se chystáme snížit množství sledovaných vypouštěných látek z dvaceti na čtyři, které dnes tvoří přes pětadevadesát procent veškerých zdrojů znečištění. Sledování toho zbytku totiž zaměstnává lidi, ale nepřináší efekt. Snížení byrokratické zátěže by mohlo přinést lepší výsledky.

Čerstvě schválená novela zákona o životním prostředí by měla přinést zavedení nízkoemisních zón i zrušení dálničních poplatků v době smogu. Je to realizovatelné v praxi?

Řešení toho, jak znepoplatnit dálnice v době smogu, v jakém by to mělo být rozsahu a podobně, se nyní bude zpracovávat. Druhou věcí jsou nízkoemisní zóny. Naší snahou bude vytvořit studii proveditelnosti pro celý tento region, nejen pro samostatná města, aby to bylo provázané a funkční. Začít platit by to mohlo už od začátku roku 2013.

Přiznáváte, že nejsložitější řešení má třetí z důležitých zdrojů znečištění domkaři…

V této skutečně nejsložitější problematice spustíme ještě letos osvětovou kampaň, zároveň chceme finančně podpořit výměnu kotlů na ekologicky šetrnější. Komplikovaně se pak zatím hledá trest tým expertů hledá řešení takové represe, která bude splňovat praktické i právní záležitosti, protože jsou tady rozpory mezi principem ochrany soukromí a ochrany životního prostředí.

Kdy se tedy dočkáme zlepšení ovzduší?

Je to běh na dlouho trať. Každý, kdo tvrdí, že zlepšení by mohlo přijít za půl roku nebo za rok, je čirý populista. Je to problém, který se tady nenarodil loni, Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem dlouhá desetiletí a to je věc, která musí být brána v potaz. My se snažíme hledat řešení, které zajistí prosperitu regionu a zároveň kvalitní životní prostředí

K TÉMATU

Hnutí Duha: Pozor na smog z domácích kamen

Ostrava Problémem jsou nejen zplodiny z továren, ale i smog z domácích kamen. Na to včera u příležitosti prvního zasedání pracovní skupiny pro zlepšení ovzduší v kraji upozornili představitelé Hnutí Duha.

Trefili hřebíček na hlavičku. Právě o problému s lokálními topeništi se na schůzce pracovní skupiny jednalo nejobsáhleji.

„Nový zákon o ovzduší by měl přimět hutě a další továrny, aby investovaly do čistých technologií. Vzniknout by měl i nový Program energetické nezávislosti, který pomůže s energetickou renovací domů: zateplováním, výměnou oken nebo instalací moderních kotlů na biomasu či solárních kolektorů k ohřívání vody,“ míní Martin Sedlák z Hnutí Duha.

V mnoha menších obcích v Moravskoslezském kraji podle něj pochází většina zdraví škodlivého smogu z vytápění. Znečištění bude pokračovat, dokud si lidé budou muset při vytápění vybírat mezi špinavým uhlím a drahým plynem.

„Do Programu energetické nezávislosti, který rodinám pomůže s energetickou renovací většiny českých domů a s přechodem na čisté zdroje tepla, by vláda měla investovat miliardy korun, jež průmyslové podniky budou platit za povolenky ke znečišťování,“ dodal Sedlák.