Práce, vzdělání, bydlení a prevence kriminality. To je čtyřúhelník, který je nutno postihnout při řešení problematiky obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit.

Shodli se na tom ve čtvrtek ministr bez portfeje Jiří Dientsbier, primátor Tomáš Macura i resortní náměstek Zbyněk Pražák.

„V minulých měsících jsme podepsali memorandum pro sociální začleňování, což nám nabízí organizační i finanční pomoc, jak dostat sociálně vyloučené obyvatele zpět do normálního života. Ostrava by díky své specifické povaze mohla absolvovat několik pilotních projektů," vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Podle Jiřího Dientsbiera je nutné zajistit legislativní změny.

„Musíme samozřejmě řešit problém ubytoven, přestože od ledna existuje novela o hmotné nouzi, která problém reguluje. Existuje už koncepce sociálního bydlení, kterou budeme předkládat vládě. Dále je potřeba se zaměřit i na oddlužení postižených lidí," řekl ministr Jiří Dientsbier. Dodal, že Ostrava eviduje velký rozsah sociálních problémů, ale díky spolupráci se sociálním odborem vlády má velké šance na jejich zlepšení.

„S Ostravou kooperujeme v rámci projektu Agentura pro sociální začleňování, na připravené projekty tak budeme moci uvolnit odhadem stovky milionů korun," pokračoval ministr Dientsbier.

Už nyní existuje více než šedesát speciálních programů, které se zaměřují na vzdělání předškolních rómských dětí či na sociální bydlení. „V rámci spolupráce s agenturou bude moci být mnoho z nich realizováno," uzavřel resortní náměstek Zbyněk Pražák.

Klára Kohutová