Ministerstvu financí, které od ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) převzalo gesci za likvidaci lagun, chce Mládek problematiku sanace předat komplexně. Řekl to mluvčí MPO František Kotrba. Kromě lagun ministr 6. března navštíví průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné a bude jednat se zástupci firem OKD a Vítkovice Steel.

Mládek odmítá návrh na zabetonování lagun, o kterém před časem hovořil náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Podle Mládka by zabetonování problém nevyřešilo, naopak by se založilo na další problémy. „Podle odborníků by to znamenalo, že veškerá kontaminace zůstane v místě lagun a i nadále bude postupně přecházet do vod," uvedl Kotrba. Kontaminované vody by mohly znehodnotit například prameniště v Nové Vsi, které zásobuje vodou velkou část Ostravy. Zabetonování už v dopisech odmítli i představitelé Moravskoslezského kraje nebo vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

„Jako vhodný postup doporučujeme likvidovat kaly a vody podle stanoviska schváleného ministerstvem životního prostředí a zeminy likvidovat taktéž podle požadavků stanovených v rozhodnutí ministerstva. To znamená kontaminaci likvidovat na místě například přímou desorpcí a vyčištěné zeminy, které mají obsah kontaminantů pod stanovenou mezí, ponechat v lagunách," uvedl Mládek.

Zbytky z rafinérské výroby se pod ostravskou chemičkou ukládaly během celého 20. století. Čištění pak neustále provázely problémy, například s likvidací paliva, jež se z vytěžených kalů vyrábělo, nebo s porušováním integrovaného povolení. Také termín vyčištění se posouval podle toho posledního měly být laguny vytěženy do konce roku 2011.

Sanaci provádělo pro státní podnik Diamo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,5 miliardy korun. Ukázalo se ale, že v lagunách je více odpadů, než se počítalo. Odtěženo už bylo asi 200 tisíc tun kalů, je jich tam ale ještě dalších zhruba 90 tisíc tun.