„K 8. březnu jsme zaregistrovali 4434 žádostí, což odpovídá požadované částce téměř 581 milionů korun," uvedla mluvčí krajského úřadu Petra Špornová.

Žádost o dalších 250 milionů korun, o které chtěl kraj po ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí dotaci navýšit, však nebyla vyslyšena. „Ministerstvo došlo k závěru, že s ohledem na požadavky Evropské komise a OPŽP nelze další finance poskytnout dříve, než budou vyhodnoceny výsledky první výzvy," ozřejmil důvod zamítnutí hejtman Miroslav Novák. Nyní ministra Richarda Brabce žádá dopisem o finance znovu. Podle hejtmana totiž z dostupných informací vyplývá, že v případě, že peníze v rámci výzvy budou chybět a poptávka bude vysoká, je navýšení možné.

Frčí i tepelná čerpadla

Podle něj i samotné žádosti ukazují, že lidé mají o ekologické vytápění zájem. Nej-menší počet žádostí je totiž na výměnu klasických kotlů na uhlí opět na kotel pouze s tímto palivem. „Těch je 537, kotlů kombinovaných na uhlí a biomasu je 1903 žádostí, plynových kondenzačních kotlů 759, kotlů výhradně na biomasu 547 a na tepelné čerpadlo, což mě překvapilo, 656. Ukazuje se, že lidé využívají těchto dotací k tomu, aby si pořídili topidlo co nejšetrnější k životnímu prostředí," řekl Novák.

Pro celou ČR je do roku 2020 na výměnu kotlů k dispozici z evropských peněz devět miliard korun. Do kraje by mělo z této částky mířit zhruba 1,5 miliardy korun.