V hloubce téměř šest set metrů pod zemí včera zahájila svůj provoz jedinečná elektrárna, která využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu s ukončenou těžbou k výrobě energie. Projekt, který je podpořený státem, realizovala na dole Jeremenko ostravská společnost Fite ve spolupráci se společnostmi Reacont, Sigma a také Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a státním podnikem Diamo. Řešitelé pracovali na projektu elektrárny čtyři a půl roku.

„Chceme dokázat, a tento projekt to také dokazuje, že i důl, který už netěží, je stále využitelný. Přečerpávací elektrárna je pilotním projektem, není to zařízení, které by bylo schopné dlouhodobě pracovat, ale chceme na něm ověřovat spoustu dalších věcí. Můžeme vyrábět buďto špičkovou elektrickou energii, nebo energii skladovat pomocí vody, která se vyčerpá do výšky zhruba šest set metrů na povrch," řekl hlavní řešitel projektu Pavel Bartoš, majitel firmy Fite.

Druhý význam podle něj spočívá v důlní vodě. „Má teplotu asi 25 stupňů Celsia. Právě v areálu Jeremenko se tato voda využívá, a to pomocí tepelných čerpadel, kdy se připravuje koupací voda pro mužstvo a ohřívá se voda pro vytápění jednoho jednopatrového objektu. Dnes tuto vodu dokážeme i odsolit," vysvětlil Pavel Bartoš s tím, že se prokázalo to, po čem se volá, že spolupráce mezi výzkumnými ústavy, vysokou školou a praxí je možná. „Tady byla realizována," podotkl.

Slavnostního zahájení provozu se účastnil i ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). „Jsem hrdý na to, že uvádíme do praxe jedinečné spojení výsledků výzkumu českých vědců a umu českých techniků. Tento projekt naše ministerstvo velmi výrazně podpořilo a jsem potěšen tím, že spojení kreativity týmu vysoké školy, výzkumných pracovišť a výrobní firmy přineslo významný synergický efekt v podobě světového patentu," uvedl ministr průmyslu Jan Mládek.

Celkové náklady vodní, důlní elektrárny se vyšplhaly na 79 milionů korun, z toho poskytnutá dotace představuje částku 52 milionů.