Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, Český báňský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Magistrát Statutárního města Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tyto subjekty ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vyzval k členství v nové expertní skupině, která má zajistit, aby byly během jednání o procesu sanace heřmanické haldy zohledněny všechny relevantní aspekty a odborné pohledy.

Sanace byla v minulosti zastavena a kvůli změnám vlastnických poměrů a sporům o kvalitu vzdušné stěny, která podle některých posudků připomíná skládku, se na ni strhl boj, jehož součástí jsou i dvě trestní oznámení. Lidé z okolí to jen znepokojeně sledují.

Roman Rohel, člen predstavenstva firmy Ridera Bohemia, 8. února 2024, Ostrava.
Sarkofág s nebezpečným odpadem v Heřmanicích může kdykoli vzplát, varuje Ridera

„Naší hlavní prioritou je ochrana zdraví občanů a zachování kvality životního prostředí. Jsme si vědomi obav obyvatel v okolí heřmanické haldy a chceme je ujistit, že situaci bereme vážně,“ vzkázal přímo z haldy ministr Jozef Síkela. „Diamo provádí neustálý termometrický monitoring haldy, ale zaměřuje se také na kvalitu podzemní vody a ovzduší na odvale.“

Co bude mít pracovní skupina na starost? „Cílem pracovní skupiny je mimo jiné zajistit, aby kraj, město i občané měli veškeré relevantní informace, protože jejich nedostatek vytváří prostor pro šíření spekulací a nepřesností,“ řekl ministr Síkela. Pracovní skupina se zaměří také na okolnosti výstavby oddělovací stěny na haldě, bude se zabývat nakládáním s materiály využívanými na stavbu oddělovací stěny a také dalším postupem v rámci sanace. Ten se přitom bude do velké míry odvíjet od nálezů České inspekce životního prostředí, která nyní prověřuje materiál užívaný k budování oddělovací stěny i kaly v kalových nádržích.

Lékárna Dr.Max u Masarykova náměstí v centru Ostravy prochází revitalizací, 7. února 2024.
VIDEO: Začala rekonstrukce lékárny Dr. Max v obchodním domě Laso v Ostravě

„S panem ministrem jsme se také dohodli, že rozšíříme monitoring o kontinuální měření ve směru převládajícího větru. Necháme zdravotní ústav, aby čísla interpretoval, abychom rozptýlili veškeré pochybnosti nebo si řekli, jak velký vliv halda skutečně má. My říkáme, že v kontextu okolního ovzduší halda neznamená zásadní problém a zásadní zhoršení,“ řekl téhož dne v podcastu Deníku Ostravské ozvěny ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.