„Těmito dohodami uzavíráme spolupráci se všemi možnými subjekty, které se mohou podílet na zlepšení ovzduší v tomto regionu. Díky tomu vznikne lepší koordinace kroků, které chceme pro lepší životní prostředí v Moravskoslezském kraji udělat. Všichni musíme být v této snaze na jedné lodi,“ řekl po podpisu ministr Chalupa.

Podle hejtmana Palase dohoda zintenzivní spolupráci mezi ministerstvem a krajem. „Smyslem deklarace je systematické snižování úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Nečekáme od ní nějaké konkrétní projekty, ale to, že budeme společně pracovat na celé řadě úkolů. Kraj totiž není schopen vlastními silami realizovat opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve všech oblastech, kde je potřeba zasáhnout,“ konstatoval Jaroslav Palas.

Dohoda by měla zlepšit například podporu pro alternativní hromadnou dopravy, výstavbu silničních obchvatů, pro cílené investování do snižování imisní zátěže či do osvětové činnosti týkající se lokálních topenišť. „Lokální topeniště budou nejsložitějším úkolem. Nechceme vůči občanům vyvíjet nějaké represivní kroky, ale budeme je kampaněmi přesvědčovat, že topením špatnými palivy škodí sobě i svému okolí,“ dodal hejtman.