„Urnu s popelem tchána uložili do hrobu, ale po čtyřech letech ji vykopali a popel zaházeli pod kopec hlíny. Zjistili jsme to až na Dušičky, když jsme tu stáli u prázdného hrobu,“ líčila paní Nikola, snacha Eduarda L., který zesnul 23. ledna roku 2018. Rodina byla a pořád je ve špatné sociální situaci a nemohla si dovolit obvyklé poslední rozloučení, ani místo na hřbitově.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih upozorňuje, že u obřadů, na které lidé nemají peníze, je potřeba důkladně se seznámit s jejich podmínkami.

Pozůstalí podle úřadu nepředložili dokumenty potvrzující nedostatek peněz. „Podepsali ale prohlášení, že pohřeb kvůli tomu nemohou zajistit. Vzali na vědomí, že jim bude urna vydána pouze po úhradě nákladů, což se dodnes nestalo. Faktura za pohřební služby činila sedm a půl tisíce korun,“ konstatovala mluvčí obvodu Gabriela Gödelová. Zákon říká, že když do čtyř dnů od oznámení úmrtí nesjedná pohřeb žádný vypravovatel, musí to „slušným způsobem a podle místních zvyklostí“ zajistit obec.

Předloni úřad vyrozuměl rodinu o umístění urny do společného obecního hrobu v Ostravě-Zábřehu. „Ta na výzvu k úhradě pohledávky, aby si poté mohla uložit zpopelněné ostatky podle svých představ, nereagovala,“ vyjádřila se mluvčí Gödelová s tím, že se v těchto případech rozhodli nad rámec zákonných povinností nechat ostatky minimálně tři roky v obecním hrobě. Po této lhůtě se smísí se zemí.

A právě tento úkon letos v říjnu na zábřežském hřbitově důstojným způsobem provedla pohřební služba Acordia ze Slezské Ostravy. „Nevěděli jsme o tom!“ zdůrazňují Nikola, Štefan a Eduard L. Hovoří o údajné neúctě k nebožtíkům kvůli otevírání vysvěceného hrobu. „Jak může mít duše pokoj? A jak vysvětlím synovi, že dědu má sice na hřbitově, ale pod neoznačenou hlínou?“ zlobí se snacha Eduarda L. Radnice tvrdí, že rodině po panu L. dali na její žádost vědět, že se urna exhumovala.

„Ti, jejichž zemřelým blízkým zajišťuje z jakýchkoli důvodů pohřeb místní úřad, by se měli obeznámit s institutem sociálních pohřbů a nepředpokládat, že obec zajistí a uhradí žeh, uloží urnu do obecního hrobu a pozůstalí bezplatně získají pietní místo, kde budou zapalovat svíčky a pokládat kytice,“ upozornila mluvčí obvodu Gabriela Gödelová.

Plocha na hřbitově v Zábřehu, kde pohřební služba smísila ostatky se zemí, nicméně nevypadá moc důstojně. „Jen zatím. Navršená hlína totiž musí nejprve poklesnout a následně bude oseta trávou. Na jaře necháme terén upravit a místo bude označeno,“ vzkázala mluvčí radnice. “Bude tam deska s nápisem Společný hrob, odpovídá to důstojnosti i technickým možnostem,” upřesňuje David Kraus z pohřební služby Acordia.

Pozůstalým po Eduardu L. nezbývá, než se se situací vyrovnat.