Firma se po fúzi na konci minulého roku stala jedním z výrobních závodů ostravské huti. Dokument, ve kterém se stanovují podmínky pro provoz, si firma vyřizuje od prosince 2005, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Jana Dronská. Podle zákona musejí firmy, kterých se to týká, získat integrované povolení nejpozději do konce letošního října. Jinak se vystavují pokutám, sankcím a nelze vyloučit ani zákaz výroby.

Vysoké pece jediným výrobním závodem MSO, kde řízení ohledně integrovaného povolení dosud neskončilo. Dosud platí staré povolení a nové ještě není třeba mít, doplnila Dronská.

Daniel Mach z odboru životního prostředí krajského úřadu ČTK řekl, že řízení s ostravskými oceláři se protahuje, protože bylo několikrát přerušeno. "Podaná žádost byla neúplná, takže se řízení hned ze začátku přerušilo na čtyři měsíce, pak se nějaký čas čekalo na odborné vyjádření a teď to bylo dvakrát přerušované kvůli provozním řádům. Odhaduji, že povolení by mohlo být vydáno někdy v polovině roku," řekl. Také Dronská věří, že firma integrované povolení v předstihu dostane.

V integrovaném povolení se stanovují podmínky pro provoz, hodnotí se celkový vliv podniku na přírodu. Úřad tedy může podle Volného firmě nařídit, aby uvedla své zařízení na úroveň, která odpovídá nejlepší dostupné technice.

Všechny ostatní výrobní závody MSO už integrované povolení získaly a plní výrazně zpřísněné emisní limity a emisní stropy stanovené krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dodala Dronská. Společnost podle ní plní i všechny limity legislativy ochrany ovzduší ČR a EU. Firma loni vypustila třetinové množství emisí prachu, než jí povoluje zákon, dodala. Množství emisí CO2, které jsou pro obyvatele dalšími citlivými emisemi, je podle Dronské v případě MSO nižší, než uvádějí srovnatelné západoevropské ocelářské firmy.

Mittal Steel Ostrava, bývalá Nová huť, je největší ocelářskou firmou v republice, ročně vyrobí asi tři miliony tun oceli. Od roku 1990 firma investovala do modernizace a výstavby nových zařízení 27 miliard korun, z toho na ekologické projekty šlo 5,4 miliardy. Za každou tunu vypouštěných emisí firma odvádí poplatky do státní pokladny, ročně jde podle Dronské o částku zhruba 20 milionů korun. Ostravská ocelářská firma je součástí největší ocelářské skupiny na světě Arcelor Mittal.