Okolo plynojemu jsou zdálky vidět čtyři speciální jeřáby. Postupně ubývají vrchní díly. Zblízka jsou zřetelné jiskry sršící od autogenového hořáku, kterým palič zavěšený v koši rozřezává konstrukci, a zaznívá rachot borceného opláštění či nosníků. O údržbě ani obnově nemůže být řeč, probíhá demolice.

„Jako vlastník sousední parcely jsme se k ní také vyjadřovali. Při likvidaci a sanačních operacích bychom mohli být ovlivněni,“ říká Aleš Hanslík, technický manažer továrny BorsodChem MCHZ. V areálu vedlejší zrušené Koksovny Šverma (historicky také Ingnát) se podle něj rozebíhá kompletní likvidace.

Původní plán odstřelu alespoň vrchní části zásobníku s kapacitou zhruba 150 tisíc kubíků koksárenského plynu zelenou nedostal. Místo toho nastoupila mechanická likvidace zahájená 25. února. O čtyři týdny později, 25. března, je pryč střecha takzvaného zvonu plynojemu a nejvyšší část opláštění.

Bourá se tu v rámci státem podporovaného „odstraňování starých ekologických zátěží“ pod taktovkou společnosti AWT Rekultivace. Ta přebírá bývalé koksárenské objekty od podniku OKK Koksovny. „Dostali jsme ujištění, že učiní opatření k minimalizování prašnosti zejména v letních dnech,“ uvádí z chemičky.

Zatímco historie samotné koksovny Ingát/Jan Šverma se píše od roku 1892, plynojem v dnešní podobě se tady objevil až od roku 1963. Produkce topného a vysokopecního koksu i koksárenského plynu využívaného elektrárnami či dusíkárnami trvala do roku 2008, „stopku“ pro ni znamenala hospodářská krize.

„Podle předloženého projektu má likvidace nadzemních objektů na Švermě končit 25. října,“ podotýká technický manažer z chemičky. Plynojem jde na řadu první zřejmě proto, že je třeba udělat prostor pro ukládání suti z dalších demolicí. Ty čekají koksárenské baterie, zauhlovací věže, dílny, sklady i kanceláře.

Do historie patří i jiné ostravské panorama se stejnou siluetou. A to ve Vítkovicích. Zdejší plynojem firmy MAN z roku 1939 vysoký také čtyřiaosmdesát metrů nechala loni strhnout společnost ČEZ Energetické služby. Konstrukce je ve šrotu, zůstal tady prázdný plácek. Osudy průmyslových staveb z ocelářské historie regionu se tak postupně naplňují.