Chovná sezóna u papoušků v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava byla v letošním roce poměrně úspěšná – celkem se zde rozmnožilo deset druhů, devíti z nich se podařilo mláďata odchovat. Jedním z nich je i vzácný ara arakanga. Dvě mláďata už opustila hnízdní boudu a začínají se odvažovat do venkovní voliéry.

close Krásní „duhoví“ papoušci Ara arakanga. info Zdroj: Monika Vlčková zoom_in Krásní „duhoví“ papoušci Ara arakanga.

V Zoo Ostrava jsou tito pestře zbarvení velcí papoušci chováni nepřetržitě od roku 1976. V tom roce byl do Ostravy dovezen pětiletý samec a několik dalších jedinců, kteří se ale nikdy nerozmnožili. V roce 1998 zoo přivezla šestiletou samici, která s původním samcem vytvořila chovný pár. První mláďata vyvedli v roce 2006 a i v následujících letech se úspěšně rozmnožovali. Samec pak v roce 2010 onemocněl a uhynul. Nového chovného samce (*1991) se podařilo získat od dva roky později. S původní samicí také vytvořil harmonický chovný pár. Zpočátku se jim odchovy nedařily, ale poslední dva roky už byli jako rodiče úspěšní. Letos poprvé odchovali dvě mláďata.     

„Mláďata, oba samečci, se vylíhla 13. a 15. července, ale teprve v tomto období opustila hnízdní dutinu. U papoušků to není nic neobvyklého, mláďata se líhnou značně nevyvinutá, proto tráví v bezpečí dutiny tak dlouhou dobu. Po vylétnutí už jsou dorostlá do velikosti dospělých a plně opeřená. Od rodičů jsou mladí arové tohoto druhu na první pohled téměř nerozeznatelní, jen kůži kolem očí nemají tak výrazně zvrásněnou,“ přiblížila tisková mluvčí ZOO Ostrava Šárka Nováková.

close Papoušek dlabe svačinku. info Zdroj: Monika Vlčková zoom_in Papoušek dlabe svačinku.

Ara arakanga (Ara macao) patří mezi velké druhy papoušků – měří okolo 85 cm a největší jedinci mohou vážit bezmála 1,5 kg. Vyskytuje se v tropických deštných lesích, na savanách a plážích Střední a Jižní Ameriky. K hnízdění vyhledává velké přírodní dutiny až 40 m vysoko nad zemí. V hnízdním období tvoří páry, mimo dobu hnízdění žije v malých skupinkách. Ačkoliv je v mezinárodním Červeném seznamu zařazen jako málo dotčený druh (Least Concern), jeho populace má v důsledku ničení lesních porostů klesající tendenci. Početnost se odhaduje na méně než 50 000 jedinců, může to být ale také jen 20 000. Arové patří mezi dlouhověká zvířata, běžně se dožívají 40 až 50 let, v lidské péči se mohou dožít až 75 let.