Záchranný repatriační projekt pro puštíky bělavé „Habichtskauz Wiederansiedelung“ probíhá v oblasti Vídeňského lesa v Rakousku od roku 2009, přičemž ostravská zoo je do něj zapojená již šest let.

Cílem je posílit divokou populaci této sovy vypouštěním mláďat odchovaných v zoologických zahradách a dalších chovatelských stanicích do volné přírody.

„Bezplatně už jsme poskytli 12 mladých puštíků, včetně těch letošních. Většina z nich byla vypuštěna do přírody, část jich zůstala v chovatelské základně projektu. Nejčerstvěji odvezení jedinci (dva samci a dvě samice) by měli být vypuštěni všichni,“ uvedla tisková mluvčí Šárka Nováková.

Situace s puštíky v Rakousku je jako na houpačce. Zatímco loni bylo zjištěno 53 odchovaných mláďat, v roce 2018 nebylo ani jedno. Ani letos nebyly statistiky příznivé, Rakušané okroužkovali jediné mládě.

„Početnost divoké populace je odrazem potravní nabídky a je to zcela normální jev. Kolísání v úspěšnosti hnízdění je pro puštíky bělavé typické. Jejich reprodukční strategie reaguje na taktéž kolísající početnost drobných hlodavců, kterými se živí. V letech, kdy je potravy málo, většina párů vůbec nezahnízdí, případně snášejí později a jejich snůšky jsou méně početné, než v letech na potravu bohatých. Příští rok by tedy měl být pro rakouské puštíky bělavé opět dobrý,“ doplnila Nováková.

| Video: Youtube

Rodičovský pár puštíků v Zoo Ostrava letos odchoval pět mláďat. To poslední bude v nejbližším období převezeno do některé z partnerských zoo v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Návštěvníci zoo mohou vidět tuto sovu v jedné z nových voliér na Cestě vody.