Jejím autorem je Pavel Solnický z Opavy. „Kniha zahrnuje vodní mlýny kromě jiných oblastí také na Hlučínsku, Opavsku a Vítkovsku. Vznikala tři roky, ale nejsou v ní obsaženy všechny mlýny v oblasti, protože pak by výsledná podoba knihy byla mnohem obsažnější a práce na ní by trvala mnohonásobně déle,“ uvedl Pavel Solnický.

A jak probíhalo studium a shromažďování údajů o vodních mlýnech? „Velké množství mlýnů už neexistuje, případně je přestavěno takovým způsobem, že mnozí už ani nevědí, že se původně jednalo o vodní mlýn, tak základem bylo studium v archivech, protože o mnohých mlýnech už najdete informace jen tam,“ upřesnil Solnický. Čtenáři naleznou v knize také kapitoly o tom, jak se prodávaly a kupovaly vodní mlýny, Mlýnský řád pro Vévodství slezské z roku 1754, kapitolu o významných osobnostech regionu, které se narodily ve mlýně, a také pověsti o mlýnech a mlynářích. První díl publikace Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku je k dostání na sekretariátu Matice Slezské v Opavě. Kniha navazuje na předchozí devítidílné Vodní mlýny v Čechách a nakladatelství Libri má zájem stejnýmzpůsobem pokrýt i oblast Moravy a Slezska. Kniha by měla mít ještě druhý díl, který bude mapovat zhruba oblast okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.