Dokonalá kopie budoucího interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1:10 vznikala 24 týdnů v dílnách specializovaných na akustické modely v Mnichově Hradišti přední české společnosti Aveton, v úzké spolupráci s japonskou společností Nagata Acoustics.

Nejlepší akustika

Model je základem pro plánovaná akustická měření, která ověří správnost navrženého řešení, případně umožní navrhnout potřebné úpravy tak, aby bylo dosaženo nejlepších akustických parametrů budoucího ostravského koncertního sálu.

Model koncertního sálu:

Akustická měření bude od počátku ledna provádět právě japonská společnost Nagata Acoustics, jež projektovala podobné sály po celém světě. „Každý koncertní sál je potřeba akusticky vyzkoušet na zmenšeném, avšak věrně propracovaném modelu. Díky tomu se vytváří dokonalá akustika, a je tak možné eliminovat např. nechtěné ozvěny. Rozptýlením zvukových vln se dosahuje velmi jemného rozložení zvuku v celém hledišti,“ popisuje Yasuhisa Toyota z Nagata Acoustics. Po ukončení měření bude model převezen do Ostravy a zpřístupněn veřejnosti.

Ostravar Aréna
Co bude s Ostravar Arénou? Město čeká strategické rozhodnutí, emoce jen lítají

„Na projektu koncertního sálu pokračujeme v intenzivní práci. Vedle dokončeného modelu 1:10 je hotova také dokumentace pro společné stavební povolení a nyní probíhá její projednávání s dotčenými orgány státní správy, potřebné pro zahájení stavebního řízení. Stavba samotného koncertního sálu, spolu s rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy, bude zahájena v druhé půlce roku 2022,“ říká Tomáš Macura, primátor města Ostravy. Zastupitelům současně na prosincovém jednání přislíbil, že stavba začne až ve chvíli, kdy bude mít město zajištěné plné financování stavby s přispěním státu a kraje.

Místo posluchačů figurky

Uvnitř modelu o rozměrech 4200 krát 4630 krát 2520 milimetrů budou umístěny čalouněná křesílka a figurky z extrudovaného polystyrenu s vlasy a oblečky, které mají napodobit posluchače v sále. Simulovat mají akustickou pohltivost posluchačů. 

Vizualizace koncertní síně v Ostravě.
Ostrava, město vizualizací. Kdy se těchto staveb za miliardy dočkáme?

I samotná přítomnost lidí mění akustické parametry prostoru. „Naplánovány jsou tři série měření. Po prvních dvou sériích proběhne vyhodnocení, na základě kterého může dojít k úpravě některých detailů návrhu řešení. Poslední série měření tyto úpravy ověří. Cílem měření je ověřit, že tvar sálu vycházející z výpočtů a počítačového modelování a použité materiály zajišťují dokonalou akustiku,“ říká Jan Antoš ze společnosti Aveton.

Velký ostravský koncertní sál s kapacitou 1300 míst v hledišti, uspořádaném do tzv. vinohradu, bude rozčleněn do menších sekcí a část hlediště bude i za samostatným pódiem. Autorem návrhu koncertní síně, jejíž součástí je také rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, je přední americký architekt Steven Holl se svým studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts.

10 nejočekávanějších staveb světa

Projekt byl prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb celého světa. Vedle velkého koncertního sálu s kapacitou 1300 míst nabídne budova zázemí pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, komorní sál s kapacitou 515 míst, edukační centrum s kapacitou 200 míst, nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 490 míst, restauraci, kavárnu, salónky a další prostory pro volnočasové aktivity.

Na Černé louce pokračuje stavba kampusu Ostravské university, prosinec 2021 v Ostravě.
Exit vole. Bo vchod... Miliardová stavba Ostravské univerzity roste před očima

Smlouvu na výrobu modelu interiéru koncertního sálu v měřítku 1:10 uzavřelo statutární město Ostrava se společností Aveton – ta na realizaci modelu úzce spolupracovala s japonským studiem Nagata Acoustics a pražskou architektonickou kanceláří Architecture Acts. Částka za výrobu modelu ve výši 1,995 milionu korun je hrazena z městského fondu pro výstavbu koncertní haly.