Úvěr obvod použije na modernizaci bytových domů, opravu kulturního domu v Heřmanicích, dokončení Domova pro seniory v Antošovicích i na zahájení výstavby nové sportovní haly v Koblově.

„V prosinci loňského roku byla schválena smlouva o úvěru s Komerční bankou. Pevná úroková sazba činí 0,95 % ročně. Termín poslední splátky je stanoven na prosinec roku 2040, není však vyloučeno předčasné splacení. Na únorovém zasedání pak zastupitelé odsouhlasili zapojení finančních prostředků z úvěru k financování konkrétních investičních akcí,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka.

Úvěr bude využit především na opravy a modernizace bytového fondu a na financování dalších investičních projektů. Regenerace se tak dočkají třeba bytové domy na ulicích Chrustova, Sionkova, 8. března, Zapletalova nebo Koněvova.

Nejen zateplené fasády

„Všechny získají zateplené fasády, nové střechy, hydroizolaci a rekonstruovány budou i vnitřní prostory včetně instalace etážového vytápění. První etapa regenerace byla zahájena na podzim loňského roku a týká se osmi bytových domů na ulici Chrustova. Druhá etapa zahrnuje sedm bytových domů na ulici Sionkova, třetí pak 15 domů na ulici 8. března. Obě tyto etapy budou zahájeny ještě letos. V přípravě jsou pak projekty na rekonstrukci 21 domů na ulicích Zapletalova a Koněvova,“ informoval starosta Richard Vereš.

Díky prostředkům z úvěru zajistíme i modernizaci kulturního domu v Heřmanicích s celkovými náklady 17 mil. Kč. Také tato akce bude zahájena ještě letos. „Ke všem akcím, kde prostředky z úvěru zapojujeme, je potřeba dodat, že žádáme i o dotace z národních a evropských zdrojů. V praxi tedy vždy po proplacení dotace dojde k úspoře financí zapojených z úvěru a ty pak budeme operativně přesunovat na jiné investiční akce,“ doplňuje starosta.

Projekt sportovní haly v Koblově

Připraven k zahájení stavby je také projekt výstavby sportovní haly v Koblově za 75 mil. Kč. Stavba sportovní haly je navržena v místě původní tělocvičny, která je kapacitně nevyhovující a technicky zastaralá. Stavba bude využívána pro sportovní aktivity (školní tělocvik, volnočasové sportovní aktivity, basketbal, nohejbal, badminton, ale i pro kulturní a společenské akce). „V současné době obvod čeká na vyhodnocení dotační žádosti ze strany Národní sportovní agentury. V případě schválení dotace předpokládáme zahájení výstavby rovněž v letošním roce,“ dodává starosta.

I na stavbu Domova pro seniory Antošovice, která byla zahájena v loňském roce, bude z úvěru vyčleněno 10 mil. Kč. Celkové náklady na přestavbu a dostavbu bývalé mateřské školy na domov pro seniory se 32 lůžky budou činit 73,8 mil. Kč. Tato investice je podpořena dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 41 mil. Kč a příspěvkem z rozpočtu města Ostravy ve výši 22 mil. Kč.