"Rada města Ostravy schválila vítěze veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce křižovatky a zastávek. Nejnižší nabídku z šesti společností v hodnotě 71,2 milionu korun s DPH podala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Výběr dodavatele na modernizaci tratě probíhá," informovala v pondělí mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že město s investičními akcemi naváže na dokončenou kompletní opravu Výškovických mostů, která skončí v polovině května.

Součástí přestavby frekventované zastávky Kotva, která se promění v atraktivní a komfortní místo, bude rekonstrukce tramvajových nástupišť v obou směrech, autobusových zastávek příměstské dopravy i stávající světelné signalizace. Křižovatka ulic Čujkovova – Výškovická se rozšíří o samostatné levé odbočovací pruhy, což umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z ulice Výškovické na Čujkovovu a Volgogradskou ulici. Do křižovatky se začlení také dělená stezka pro cyklisty a pěší. Povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou.

"Postupná realizace staveb umožní průjezdnost v lokalitě," dodala Vojkovská.

Obě rekonstruovaná tramvajová nástupiště zastávky Kotva budou plně bezbariérová, osazena novými přístřešky, zábradlím a lavičkami, propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště směr Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce. V tomto prostoru se bude upravovat také kolejiště. Přeloženy budou stávající inženýrské sítě, veřejné osvětlení, kamerový systém, trakční kabely, trolejové vedení a horkovod.

„Připravili jsme moderní proměnu důležitého místa na Jihu s vysokou četností pohybu lidí, která zlepší situaci pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu. Trať získá modernizací vyšší technologický standard, zastávka se promění v dostatečně důstojné místo pro takto frekventovanou lokalitu. Rekonstrukce začne po splnění formálních náležitostí, podpisu smlouvy a nezbytných přípravách, a skončí do 32 týdnů od předání staveniště,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Po celou dobu realizace zmíněných investičních akcí bude průjezd lokalitou možný v obou směrech v jednom jízdním pruhu. Zatímco v době opravy mostů bylo nezbytné, aby křižovatka Výškovická – Čujkovova byla průjezdná, od července k objízdným trasám poslouží nové Výškovické mosty, které plně nahradí omezení v křižovatce. Tramvajová doprava bude v září a říjnu nahrazena autobusy.

„Cílem města je rychlá a efektivní rekonstrukce, kterou zvládneme v průběhu jednoho roku. Jde o koordinaci dvou stavebních akcí, které mají dva investory – město a dopravní podnik, realizovány ale budou v jednom časovém období. Nejedná se o jednoduchý úkol, ale jsme si vědomi, že místní mají za sebou již dlouhodobou a komplikovanou opravu Výškovických mostů. Proto z důvodu zajištění průjezdnosti lokalitou zahájíme dlouhodobě plánované návazné investice právě až po dokončení opravy Výškovických mostů. Přesné informace o řešení dopravy po dobu rekonstrukce zveřejníme před zahájením stavby na konci května,“ doplnila náměstkyně Bajgarová.

Od srpna do listopadu bude komplexně modernizována tramvajová trať Dopravního podniku Ostrava ve Výškovické ulici, v úseku mezi ulicemi Čujkovova – Svornosti, která bude provázána s přeměnou frekventované zastávky Kotva. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 116,5 milionu korun. Realizátora by měl dopravní podnik znát v polovině května.

„Nová trať, upravená po vzoru velkých evropských měst, bude mít podstatně delší životnost, nižší hlučnost a vibrace. V následujících letech chystáme takových investičních akcí několik, ta ve Výškovické ulici je jednou z nich. Postupnými kroky směřujeme k celkové modernizaci a také estetizaci této lokality, zrychlení městské hromadné dopravy i zvýšení bezpečnosti. Po celé délce trati ve Výškovické ulici bude položen kryt s intenzivní výsadbou - zatravněním a umělou zálivkou. Odstraněním zábradlí ve všech úsecích kromě nejbližšího okolí zastávek se zlepší nejen prostupnost území, ale také jeho vzhled,“ komentoval projekt náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.

Investicím města předcházela rekonstrukce Výškovických mostů, která byla nezbytná kvůli jejich špatnému technickému stavu. Začala v dubnu 2018 a končí po zhruba dvou letech. V jejím rámci byly v téměř půlkilometrovém úseku sneseny čtyři původní mostní objekty. Postaveno je šest nových, z toho čtyři mosty silniční, dva pro každý směr, a mezi nimi dva mosty tramvajové. Vlastníkem silničních mostů je Moravskoslezský kraj, vlastníkem tramvajových mostů Dopravní podnik Ostrava. Oprava Výškovických mostů přijde celkově na 393 milionů korun s DPH. Dopravní podnik zaplatí za tramvajové mosty zhruba 96 milionů, přičemž 85 procent této ceny pokryje dotace z Operačního programu doprava. Kraj uhradí 297 milionů za silniční mosty.

Po realizaci prací na zastávce Kotva se stavební aktivity přesunou na ulici Pavlovovu. Letos na podzim budou nejprve zahájeny souvislou opravou tratě, na kterou v roce 2021 naváže i rekonstrukce tramvajové zastávky Rodimcevova. Cestující díky těmto úpravám získají bezbariérový přístup i zvýšení komfortu na zastávce.