Rozdíl, tedy 3,049 miliardy korun, pokryje z úvěrových zdrojů a také z úspor. Na investice má kraj zatím vyčleněno 4,918 miliardy korun, což je proti letošnímu roku zhruba o 20 procent více. Na dnešním jednání rozpočet schválili krajští zastupitelé, podpořilo ho 49 z 57 přítomných. Loni kraj schválil rozpočet 11,993 miliardy korun.

Krajští zastupitelé sice schválili téměř 15miliardový rozpočet, jeho konečná výše ale podle předpokladů dosáhne zhruba 39 miliard korun. Tato situace se opakuje každoročně, protože v době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací mířících do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit.

"Rozpočet, který jsme sestavovali, plně reaguje na stávající situaci. Očekáváme ekonomickou recesi, víme, jak se vyvíjí válečný konflikt na Ukrajině. Garantujeme i přes výrazný růst cen energií zajistit chod jak našich příspěvkových organizací, tak i chod krajského úřadu včetně dopravní obslužnosti a dalších služeb, které zajišťujeme pro občany," uvedl při představování rozpočtu náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO).

Schválený rozpočet na příští rok počítá s příjmy 11,843 miliardy korun. Ve srovnání s letošním rokem, kdy to bylo 9,299 miliardy korun, to znamená růst o 27 procent. Navýšení je vyvoláno hlavně plánovanými vyššími příjmy z dotací z Evropské unie o 1,107 miliardy korun a ze sdílených daní o 1,297 miliardy korun. Výdaje 14,892 miliardy korun vzrostou proti rozpočtu schválenému na letošní rok o 24 procent.

Na běžné výdaje má kraj připraveno 9,974 miliardy korun. Nejvýrazněji porostou výdaje na provoz příspěvkových organizací, tyto výdaje meziročně vzrostou o 793 milionů korun, což je ovlivněno hlavně růstem výdajů na energie. Ty meziročně vzrostou o 596 milionů korun. "Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 4,918 miliardy korun. Část tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, ale díky investičnímu úvěru můžeme pokračovat i s investicemi z vlastních zdrojů," uvedl Kania. Běžné výdaje tak představují zhruba 67 procent rozpočtu, kapitálové zbylých 33 procent.

Z investic ve zdravotnictví budou pokračovat například stavební práce na pavilonu L a na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě. V rozpočtu na rok 2023 jsou rovněž vyčleněny prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích. V dopravě je v plánu například rekonstrukce Mitrovické ulice v Ostravě nebo rekonstrukci mostů v Hukvaldech. Ve školství budou investice směřovat například do rekonstrukce budovy Základní školy v Opavě v Praskově ulici, v kultuře třeba do revitalizace zámku Bruntál. V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně nebo ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici.

Pro příští rok Moravskoslezský kraj počítá s vyšším využitím úvěrových zdrojů. Vyšší čerpání úvěrů povede k nárůstu zadluženosti ze 7,8 na zhruba 11,2 procenta. Na to dnes upozornili také opoziční komunisté. Podle Josefa Babky (KSČM) je třeba navýšení zadluženosti věnovat pozornost, i když stále není na kritické hodnotě. Celková výše dluhu se ke konci příštího roku přiblíží 3,9 miliardy korun.