Hospodářský výsledek Moravskoslezského kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. prosinci loňského roku částky 2,688 miliardy korun. Rozpočtové saldo, které zachycuje informaci o rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji v daném roce, skončilo přebytkem ve výši 990 milionů korun.

Odpovědné hospodaření Moravskoslezského kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s. Kraj obhájil nejvyšší aktuálně dosažitelný mezinárodní rating A1 s negativním výhledem. „Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tak říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

FUBI Shop na Čeladné v Beskydech nepotřebuje obsluhu - 9. června 2023.
Republikový unikát v Beskydech, nonstop prodejna funguje bez obsluhy

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila hlavně pokračující konzervativní styl řízení krajských financí. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech,“ pokračoval hejtman Krkoška s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ dodal Jan Krkoška.

Rozpočet kraje na rok 2022 byl schválen jako schodkový v objemu 12 miliard korun Upravený krajský rozpočet dosáhl ke konci loňského roku výše 39 miliard. Rozpočtové hospodaření kraje skončilo přebytkem ve výši téměř 1 miliardy, přičemž upravený rozpočet počítal až se čtyřmiliardovým schodkem. „Na takto pozitivní výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy. Celkový příjem z daní se meziročně zvýšil o čtrnáct procent. Zapříčinil to hlavně růst ekonomiky a vysoká míra inflace v Česku, což způsobilo zvýšený výběr inkasa zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Na Svinovských mostech se uskutečnila další velká policejní razie, středa 7. června 2023.
Policisté a strážníci ve velkém „čistí“ Ostravu. Razie budou pokračovat

Upřesnil, že Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 35,7 miliardy korun. Skutečné výdaje v roce 2022 ovlivnil nárůst přijatých dotací a čerpání další části investičního úvěru přijatého v závěru roku 2020, které posílilo financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Ke konci roku 2022 na účtech kraje zbylo přes 6 miliard korun. „Většina prostředků, které nám na účtech zbyly, byla automaticky zařazena do rozpočtu na letošní rok. Necelých 800 milionů korun z této částky představuje nespecifikovaný zůstatek vytvořený především příjmy ze sdílených daní. Z tohoto zůstatku jsme tak mohli financovat nové akce kraje, podpořit příspěvkové organizace i přidělit prostředky do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku 2,2 miliardy korun, což je o 451 milionů Kč více než v roce 2021. K nárůstu došlo vyšším saldem průběžného čerpání a splácení úvěru na předfinancování evropských projektů.