„Z aktuálních informací ministerstva financí vyplývá, že po odečtení doposud vynaložených nákladů na předchozí sanační práce zbývá na dokončení sanace lagun Ostramo okolo 560 až 580 milionů korun. Veškeré navrhované varianty tuto částku ale vysoce přesahují. Proto ministerstvo navrhuje nejméně ekonomicky náročné řešení stabilizace v místě a zapouzdření stávajícího stavu lagun," vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Dodal, že další navrhované varianty ministerstva financí počítají s možností transferu kontaminovaných zemin mimo Ostravu a s jejich spalováním.

Náklady i nespokojenost lidí

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák však tuto možnost nevnímá jako vhodné řešení. „Nemá smysl kontaminovaný materiál přesouvat jinam. Jen samotná jeho přeprava představuje nezanedbatelné finanční náklady a negativní vlivy na životní prostředí i veřejné zdraví. Také využití tohoto materiálu jako paliva je nejen příliš nákladné, ale nese s sebou i nevoli obyvatel lokalit, kde se zpracovává," sdělil hejtman Miroslav Novák.

Moravskoslezský kraj proto usiluje o to, aby laguny byly na místě dekontaminovány a vyčištěná zemina byla uložena zpět. Nejlépe s finanční garancí vlády České republiky. „Neneseme odpovědnost za celkovou sanaci lagun Ostramo ani za skutečnost, že sanační práce doposud nebyly dokončeny, i když finanční garance státu je dosavadními postupy řešení této ekologické zátěže téměř vyčerpána. Je proto zcela nepřípustné, aby byly tyto práce hrazeny z prostředků kraje," dodal Miroslav Novák.

Ropné laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Vytěženo bylo už zhruba 200 tisíc tun kalů, ale ukázalo se, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun odpadů, se kterými se původně nepočítalo. Sanaci lagun provádělo pro státní podnik Diamo sdružení Čistá Ostrava, které za to od státu dostalo finance v řádech miliard korun. Zdroj: MSK