Radní Moravskoslezského kraje (MSK) odsouhlasili uzavření smlouvy přímým zadáním Českým drahám na provoz většiny vlaků v regionu po dobu dalších deseti let. O smlouvě pro provozní soubor Ostravsko do roku 2033 rozhodli ve stejný den, jak upozornil server Zdopravy.cz, kdy dopravce oznámil velké problémy s nedostatkem vozidel a musel odřeknout velkou část spojů.

Kraj kvůli tomu vypoví stávající smlouvu a uzavře novou. Po roce 2023 by už takový postup nebyl možný. Desetiletá smlouva má hodnotu 17,9 miliardy korun. Smlouva má začít platit příští rok v prosinci.

Kraj tvrdí, že chtěl připravit standardní výběrové řízení na železničního dopravce. „Při přípravě zadání na výběrové řízení se však díky nevyjasněným termínům Správy železnic při plánech ne elektrifikaci železnic v MSK dostal do naprosto neřešitelné situace, kdy nebylo možno definovat ani základní parametry výběrového řízení. Pokud není jasné, kdy a jakým způsobem se budou jednotlivé tratě elektrifikovat, nelze výběrové řízené vypsat,“ vysvětlila Chlebounová.

Podle ní bylo zvažováno i soutěžení provozu na jednotlivé tratě. „Na základě naprosto tristních zkušeností s tímto způsoben výběru dopravce se vedení MSK nakonec rozhodlo reagovat na vstřícnou nabídku ze strany národního dopravce ČD,“ dodala.

Dráhy už v roce 2021 oznámily kraji, že pro období od prosince 2023 bude problém udržet v provozu některé typy/řady vozidel. Důvodem mělo být zavedení ETCS a údržba podle legislativy ECM (začala platit letos v červnu). České dráhy nabídly ukončení smluv a pořízení vozidel podle požadavků kraje, pokud budou jezdit v regionu nejméně deset let.

Přechod na brutto smlouvu

Kraj zaplatí 217 korun za kilometr. Nová smlouva bude v takzvaném brutto režimu, kdy tržby z jízdného budou plně rizikem kraje. Dosud jsou částečně rizikem i dopravce. Kraj počítá, že nasazení nových vlaků a zlepšení služeb povede k růstu tržeb.

„Výsledkem více než ročního intenzivního jednání je cena, která je pro MSK ekonomicky příznivá,“ uvádí se v odpovědi kraje.

V kraji má jezdit devatenáct nových jednotek BEMU s bateriemi. Pro všechny ostatní tratě, kterých se elektrizace netýká (cca 15 % výkonů), bude provozovatel vybrán standardním výběrovým řízením.

„Předpokládáme, že od roku 2028 budou postupně nasazovány vlaky s kombinovaným bateriově/vodíkovým pohonem. Takto je tento provozní soubor momentálně posuzován na příslušných místech EU,“ uvedla Chlebounová.

Smlouva počítá s nasazením devatenácti dvouzdrojových jednotek BEMU, které budou kombinovat jízdu pod trolejemi a na baterie mimo neelektrifikované úseky. Současně smlouva počítá s nasazením pěti nových jednotek RegioPanter.

V obsáhlém vyjádření vysvětlujícím přímé zadání kraj uvedl, že při přípravě konceptu dopravy hrála významnou roli ekologie i ekonomika.

„Vzhledem k velmi dlouhé životnosti drážních vozidel jsme naprosto jednoznačně vyloučili nákup dieselových souprav, jejichž životnost by přesáhla rok 2055. Zařazení těchto vozidel by zcela jistě bylo nehospodárné a neodpovědné vůči obyvatelům kraje,“ uvedl kraj. Kompletní odpověď Moravskoslezského kraje naleznete zde.