Jejich zástupce se již několik měsíců snaží dosáhnout toho, aby most mohl být průjezdný alespoň v době od 19 do 5 hodin. Vše nasvědčovalo tomu, že první auta v tomto časovém úseku projedou již počátkem září.

Řízení o změně systému dopravy vede krajský úřad, který ale termín svého rozhodnutí odložil. Důvodem je postup dopravní policie, která si vyžádala propočet semaforové průjezdnosti. Výpočty ukázaly, že kolony nehrozí.

Krajský úřad však s ohledem na nové skutečnosti řízení znovu otevřel a dotčeným orgánům nabídl možnost dalšího vyjádření se. Při rozhodování krajští úředníci přihlédnou i ke stanovisku ostravského magistrátu, který sice nevznesl přímo námitku, ale upozornil na některá fakta. O jaká fakta šlo, není jasné.

Jak zdůraznila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná, magistrát rozhodně nevydal nedoporučující stanovisko.

„Magistrát města Ostravy vydal k dotazovanému stanovisko, které řádně odůvodnil a správní orgán upozornil na zásadní fakta, přičemž mu doporučil, aby uvedené skutečnosti související se změnou zvážil. Předmětné řízení aktuálně vede správní orgán, nenáleží nám predikovat jeho rozhodnutí,“ uvedla Pokorná.

Dotčené orgány se mohly vyjádřit do pátku, krajský úřad by měl rozhodnout počátkem týdne.

„Ať již rozhodne kladně nebo zamítavě, zůstane jakási pachuť z toho, že všechno trvá tak dlouho. Jednalo se několik měsíců, účastnily se ho všechny dotčené orgány, opakovaně jsme s nimi jednali a jejich případné námitky vyargumentovali. Velké poděkování v této souvislosti patří Ředitelství silnic a dálnic. Nakonec jsme nalezli kompromis. Jenže když se už zdálo, že všechno spěje ke zdárnému konci, objeví se nějaké komplikace. My už opravdu, a to mluvím za všechny starosty, více udělat nemůžeme,“ řekl starosta ostravské části Hošťálkovice Jiří Jureček.

Oprava mostu přes Odru je naplánována do letošního listopadu. Někteří motorističtí žertéři se již nechali slyšet, že most bude možná opraven dříve, než skončí řízení o dočasném průjezdu v době od 19 do 5 hodin.