Několikapatrový polyfunkční dům s jedenácti byty, třiceti parkovacími stáními a dvěma komerčními jednotkami má nejpozději na jaře 2027 vyrůst na dohled dříve frekventovaného dopravního uzlu u náměstí Jurije Gagarina vedle sovětského tanku coby památníku osvobození.

Zastupitelé města tento týden už rozhodli o prodeji pozemku za 5,4 milionu korun společnosti UNNI Development gama (znalecká cena je zhruba milion korun, městská část stanovila nejnižší nabídkovou cenu o více než milion vyšší, pozn. red.).

Výstavba polyfunkčního domu se zelenou střechou s relaxační zónou a podzemním parkovištěm má být jen zlomek toho, co se tam má v následujících letech dít.

close Polyfunkční dům, který má vzniknout ve Slezské Ostravě za mostem Miloše Sýkory. Vizualizace. info Zdroj: MMO zoom_in Polyfunkční dům, který má vzniknout ve Slezské Ostravě za mostem Miloše Sýkory. Vizualizace.

„Slezská Ostrava společně s městem a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury nyní připravuje podmínky pro to, aby bylo možné lokalitu postupně dotvořit, navrátit jí původní kvality a historický význam, avšak s respektem k hodnotám, které území v mezidobí nově získalo,“ popsal záměr primátor Ostravy Tomáš Macura, podle něhož jsou klíčovými úkoly postupná proměna Bohumínské ulice v městskou třídu a dostavba území.

Náměstí, piazzety, parčíky

Jak konkrétně má proměna někdejšího jádra Slezské Ostravy vypadat? „Připravujeme nová veřejná prostranství, tři piazzety v okolí prodávaného pozemku, zeleň kolem Bohumínské ulice, dotvoření náměstí Jurije Gagarina, několik parčíků,“ zmínil před zastupiteli hlavní části projektu obnovy centra Slezské Ostravy tamní starosta Richard Vereš s tím, že revitalizovat by se mělo i nedaleké Trojické údolí.

Ke schválení prodeje pozemku pro „vykopávací“ projekt proměny území však vedla klikatá cesta. Vedení města se jednak muselo vypořádat s peticí místních obyvatel, kterým vadilo kácení zeleně pro výstavbu domu, a pak též s pochybnostmi některých zastupitelů ohledně důvěryhodnosti kupující společnosti a její „matky“.

Hrozí riziko?

„Holding UNNI Development je z tohoto pohledu dosti zajímavý. Mateřská společnost je s vykázanými tržbami 35 tisíc korun ročně nicotná firma bez historie, která si založila asi patnáct dcer od alfy až po tau, přičemž každá má základní kapitál tisíc korun, všechny vznikly v červnu loňského roku a jsou účelově založené pro konkrétní projekt. Na tom nemusí být nic špatného, ale byl bych opatrný,“ navrhoval zastupitelům z opoziční lavice Lukáš Semerák, který radil lépe ošetřit kupní smlouvu, aby ve městě nevznikl další skelet nebo firma nechtěla rozestavěnou stavbu prodat alespoň s minimálním ziskem jinam.

Slezská Ostrava v čase vyhlášení nouzového stavu, březen 2020:

Fotogalerie: Slezská Ostrava, březen 2020

Podle primátora Tomáše Macury, vedoucí příslušného odboru magistrátu ani starosty Slezské Ostravy Richarda Vereše však v prodeji nespočítá velké riziko. Dvaatřicet z osmačtyřiceti přítomných zastupitelů tak svým souhlasem jednu z dominant nového Zámostí odstartovalo.

„Kdyby nastal problém a stavbu chtěl v průběhu koupit třeba Vasil z Ukrajiny, nevidím důvod, proč mu to neprodat,“ míní Vereš.

V průběhu letošního roku bude městem připraven investiční záměr celkové proměny Bohumínské ulice a jejího okolí v městskou třídu, v rámci něhož budou porovnány dvě možnosti: v minulosti zvažované zahloubení ulice do tunelu a alternativní řešení bez zahloubení.