Sotva si obyvatelé Ostravy-Jihu vydechli po opravách mostu Mládeže a propojení Plzeňské i Pavlovovy ulice, čeká je další dopravní omezení.

Čtyři mosty respektive dva obousměrné dvojmosty klenoucí se přes Rudnou ulici a železniční trať Polanecké spojky projdou přespříští rok rozsáhlou rekonstrukcí. Mosty čeká demolice a následná nová výstavba.

Jde o vytíženou dopravní tepnu mezi Výškovicemi a centrem Ostravy poblíž obchodního centra Avion Shopping Park.

Špatný technický stav

Po mostech denně projíždí tisíce lidí.

„Přiznám se, že jsem o rekonstrukci těchto uzlů ještě neslyšel. Po mostech se jezdí, co pamatuji, a pravda je, že se nikdy neopravovaly. Zaráží mě, že to konstrukce pořád vydrží. Každopádně si neumím představit tu organizaci a chaos v dopravě, kdyby k rekonstrukci vážně došlo," řekl Deníku třiapadesátiletý Jakub Bzučka z Ostravy-Výškovic.

Dva vytížené dvojmosty ze sedmdesátých let minulého století nad Rudnou ulicí a Polaneckou spojkou projdou v příštích letech rozsáhlou rekonstrukcí.

Právě špatný technický stav mostů, které jsou využívány od sedmdesátých let minulého století, vedl město i kraj k bezodkladné přestavbě.

„Hodnocení mostů se nyní blíží šestému stupni, přičemž sedmý, poslední stupeň, je havarijní stav. Proto čtyři stávající mostní objekty (nyní sloužící i pro provoz tramvají) budou sneseny a bude postaveno šest nových objektů. Čtyři mosty silniční (dva pro každý směr) a mezi nimi dva mosty tramvajové. Silniční mosty budou navíc ze stávajících dvou jízdních pruhů rozšířeny na tři," vysvětlila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dvě etapy - dva roky

V této chvíli se dokončuje dokumentace pro vyjednání stavebního povolení. Zhotovitel pak vzejde z veřejné soutěže.

Samotné práce začnou v roce 2017 a ve dvou etapách potrvají celé dva roky.

„Budou to léta s poměrně velkým dopravním omezením. První rok bude vybudována dvojice silničních mostů ve směru z centra do Výškovic. Přitom se zachová silniční provoz z Výškovic do centra a tramvajová doprava bude jezdit po jedné koleji obousměrně. Doprava směr Výškovice pak bude vedena po objízdných trasách," popsal průběh první etapy náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

Doplnil, že druhá etapa bude na koordinaci ještě náročnější. „Druhý rok bude po nově vybudovaných silničních mostech vedena provizorní jednokolejná tramvajová trať s obousměrným provozem a s úplným vyloučením silničního provozu. V této etapě budou postaveny zbývající mostní objekty, a to oba silniční ve směru z Výškovic do centra a oba tramvajové mosty. Veškerá silniční doprava bude opět odkloněna po objízdných trasách," pokračoval Daniel Havlík.

Náklady spojené s rekonstrukcí nejsou ještě pevně stanoveny. Kraj i město zatím hovoří o 420 milionech korun. „Stavba dořeší i majetkové záležitosti, kdy silniční mosty budou patřit kraji a tramvajové mosty městu," dodala mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Klára Kohutová