Dva ostravské mrakodrapy, dva odlišné případy. Jeden je zatím jen na papíře, druhý chátrá a čeká na rekonstrukci. O jednom hasiči jen četli v médiích, ke druhému se už vyjadřovali.

„Při rekonstrukci mrakodrapu nebudeme akceptovat žádné úlevy oproti aktuálně platným předpisům,“ upozorňuje ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) Vladimír Vlček.

Panelový dům ve kterém v sobotu 8. srpna při požáru bytu v jedenáctém patře zahynulo 11 lidí, 9. srpna 2020 v Bohumíně. Šéf moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček na tiskové konferenci.Šéf moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zatímco o smýšleném mrakodrapu Ostrava Tower na Karolině toho hasiči ještě moc nevědí, v budově v Ostrčilově ulici jste jistě byli mnohokrát. Spolupracujete i s architekty?
HZS MSK již měl možnost se se stavebním záměrem objektu seznámit v rámci konzultace ke konceptu jeho zamýšlené rekonstrukce. Ve spolupráci s architektonickým studiem jsme řešili celkovou koncepci objektu, požární bezpečnost a de facto nastavovali pravidla proveditelnosti dané stavby z našeho pohledu.

Co se týče požadavků hasičů, bude nějak zohledněno to, že nejde o novostavbu, ale „jen“ masivní rekonstrukci staré budovy?
Ze stávajících konstrukcí budou zachovány pouze železobetonové sloupy a stropní konstrukce. Objekt se má zvýšit o jedno podlaží na celkový počet 23 nadzemních podlaží a výška objektu bude 67 metrů. Předpisy požární bezpečnosti staveb umožňují v určitých případech při rekonstrukci stávajících objektů s ohledem na jejich konstrukční a stavební řešení poplatné době jejich vzniku určité úlevy oproti požadavkům kladeným na nově realizované stavby.

Bude tomu tak i v tomto případě?
S ohledem na velké množství stavebních úprav, výšku objektu, fakt, že objekt bude sloužit k bydlení velkého množství osob i nově plánovanou vyhlídkovou kavárnu v posledním podlaží, bude HZS MSK přistupovat k objektu jako k novostavbě a nebude akceptovat žádné úlevy oproti aktuálně platným předpisům. Naopak naším cílem je, aby stavba splňovala i za několik let nejvyšší standardy požární bezpečnosti. Proto bude nutno využít i nejnovějších inženýrských postupů a odborných expertiz.

Co je největším problémem či nástrahou budovy ve vztahu k její zamýšlené rekonstrukci?
Pokud budeme mluvit konkrétně, zásadním nedostatkem požární bezpečnosti stávajícího objektu byly a jsou únikové a zásahové cesty. Stávající jedno centrální schodiště je zcela nedostačující. Tento nedostatek se nám povedlo eliminovat již na prvních konzultacích a řešení bylo nalezeno v přístavbě dalšího schodiště s nejvyšším požárním standardem a evakuačními a požárními výtahy. Na vizualizacích v návrzích stavby architektky Evy Jiřičné je možné si tohoto schodiště již všimnout.

Bude nutné kvůli případnému zásahu výrazněji upravovat okolí?
Úprava se bude muset dotknout přístupových komunikací k objektu a nástupních ploch pro požární techniku. Další požadavky na úpravu stavby a jejího okolí pak mohou ještě vyplynout z analýzy zdolávání požáru.