Když loni na jaře vyšlo najevo, že upravená jednověžová stavba na Karolině stát nemůže, dali zastupitelé – i kvůli komunálním volbám – investorovi čas do konce minulého roku, aby připravili opět dvouvěžovou verzi s veškerým napojením na okolí a dalšími proměnnými. To ale nebude jen tak.

Obě strany totiž evidentně stále nemohou najít řešení, se kterým by byli spokojení všichni, a lidé si stavbou začínají být stále méně jistí.

Jedna z vizualizací chystaného mrakodrapu. Třetí podobu odhalí investor zastupitelům města v lednu. RT Torax nejprve počítal se dvěma věžemi, poté s jednou věží. Nyní se vrátí ke dvěma věžím.
Ostravský mrakodrap, verze třetí: projekt se vrací ke dvěma věžím

„V prosinci předloží zástupci RT TORAX finální podobu urbanisticko-architektonické studie, která řeší napojení budovy na okolí,“ řekl Deníku začátkem prosince mluvčí investora Jindřich Vaněk.

Materiál měl být předložen až na lednovém zastupitelstvu města. Jenže nebyl v prosinci, nebude ani na dnešním lednovém zasedání, kdy zastupitelé znovu usednou do jednacího sálu, a zraky všech se tak upírají až k tomu únorovému. V čem stále není jasno?

Intenzivní jednání 

„RT Torax intenzivně jedná s městem o tom, jak se posunout dál. Nová finální podoba mrakodrapu ještě není hotová a domlouváme se na způsobu, jak se k ní dostat,“ popsal aktuální stav Deníku mluvčí investora. Zamlženě téma komentuje i město. „S investorem intenzivně jednáme, věc bude předložena k projednání a rozhodnutí zastupitelům na únorovém zasedání zastupitelstva,“ vzkázal primátor Tomáš Macura.

Obě strany tedy podle svých slov intenzivně jednají, zatím se ale nedobraly společného výsledku, který nyní slibují s dvouměsíčním zpožděním. V prosinci přitom Vaněk ujišťoval, že studie je hotová.

Jedna věž v polovině výšky otočená o devadesát stupňů v Ostravě nevznikne. Projekční studio nyní zpracovává novou podobu stále zamýšlené nejvyšší stavby v zemi, která má být opět dvouvěžová.
Mrakodrap v Ostravě? Podloží není ideální, projekt se znovu mění

„Skutečně je hotová studie toho, co v místě může stát, jedná se však stále o tom, jak má vypadat fasáda, jak bude stavba napojena na Frýdlantské mosty, do nichž znatelně zasáhne, na Jantarovou ulici i na ulici 28. října. Hledáme podobu, aby město bylo spokojeno,“ vysvětlil Jindřich Vaněk.

Odmítl však, že by chybějící shoda znamenala problémy, natož třeba ohrožení samotné realizace stavby. „Je důležité zmínit, že vše běží. Ze strany města nejde o nesouhlas, je to však velmi složitá problematika a město chce mít právě stoprocentní jistotu, že stavba bude realizována, a to v daných termínech, které jsou velmi striktní,“ uvedl Vaněk s tím, že výsledná podoba bude téměř kopií zcela původního návrhu.

Laické vysvětlení

„Na začátku všeho je hmotová studie, pro níž se udělá statické posouzení. To se stalo. Potom jsme však plán opustili a tvořili jednu věž, což nevyšlo,“ zalitoval zástupce investora.

„Proto se vracíme zpět a nyní dolaďujeme detaily projektu o dvou věžích. Město i veřejnost ví, jak bude stavba vypadat hmotově, že budou dvě věže, jedna vyšší, druhá nižší, s tím všichni počítají. Ale řeší se, jak to zakrojíme do okolí, jaký bude finální vzhled fasády a detailní architektonická řešení. V moment, kdy si toto odsouhlasíme, vznikne závazná projektová studie a bude se dál připravovat samotná stavba,“ popsal laicky vývoj mrakodrapu Jindřich Vaněk.

Nebude-li jasno do února, víra veřejnosti v novou nejvyšší stavbu v zemi zřejmě definitivně opadne i u jejích největších příznivců. Na základě posudků by měla měřit do 175 metrů. Nejvyšší stavbou v zemi je nyní brněnská AZ Tower se 111 metry.