Návrh rozpočtu na rok 2023 je od 30. listopadu zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 14. prosince 17 hodin na podatelnu úřadu v Ostravě nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 15. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 14,892 miliardy korun. Počítá s příjmy 11,843 miliardy korun, které jsou oproti schvalovanému rozpočtu kraje na rok 2022 o 2,544 miliardy korun vyšší. Navýšení je vyvoláno zejména plánovanými vyššími příjmy ze sdílených daní a z dotací od EU. Výdaje by měly dosáhnout 14,892 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 3,049 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2023 neměl překročit 12 procent.

„Sestavování krajského rozpočtu kraje na příští rok bylo ovlivněno nejen nastupující recesí ekonomiky, ale i doznívajícími negativními důsledky koronavirové pandemie. Museli jsme také reagovat na situaci, která nastala v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, s humanitární krizí či s růstem výdajů vyvolaným zejména růstem cen energií, stavebních prací a úrokových sazeb. To vše bere návrh krajského rozpočtu na příští rok v potaz,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 9,974 miliardy korun. „Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Běžné výdaje tak meziročně vzrostou o 2,127 miliardy korun, a to i když návrh rozpočtu počítá se zastropováním cen energií a zvolněním míry inflace na zhruba 9,5 procenta. „Věříme, že se nám podaří udržet nízkou zadluženost kraje, a to díky konzervativnímu stylu řízení krajských financí. Dlouhodobě totiž máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy,“ řekl náměstek hejtmana

pro finance a investice Jaroslav Kania. Dodal, že Moravskoslezský kraj bude dále pokračovat v započatých investicích, na jejichž realizaci si koncem roku 2020 vzal investiční úvěr od České spořitelny. Tento úvěr mu umožňuje do roku 2024 čerpat až 3 miliardy korun. „Tento úvěr je určen výhradně na investice. I jeho čerpáním může dojít k meziročnímu navýšení výdajů na reprodukci majetku, a to o 26 procent,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Investice za více než 4,2 miliardy korun

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 15. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 4,238 miliardy korun. „Kapitálové výdaje tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a z investičního úvěru. Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/470H Severní spoj v Ostravě, rekonstrukci ulice Mitrovické v Ostravě (silnice II/478, III/4781) a také rekonstrukci mostů v Hukvaldech (ev. č. 486-011, 012) a v Polance nad Odrou (ev. č. 478-008). Dále budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek. V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny také prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil Jaroslav Kania.

Rozvoj v kultuře

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v kulturní oblasti. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál, zahájena bude také novostavba depozitáře Muzea v Bruntále. Pokračovat bude práce na dobudování infrastruktury na Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude dále připravovat novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Rekonstrukce škol

„Rozpočet počítá také s investicemi do školství. Bude ukončena rekonstrukce budovy Základní školy v Opavě v Praskově ulici. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a výstavba sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 2023 jsou vyčleněny prostředky i na projektovou přípravu výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji ve výši 1,22 miliardy korun.

Investice v nemocnicích

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na pavilonu L a výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě. Stavební dělníci budou pracovat také na přístavbě a nástavbě rehabilitace v Nemocnici Třinec. V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích. „Vyčlenili jsme také peníze na pořízení zdravotnických přístrojů a další,“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024 až 2026. Předložený návrh výhledu kraje je aktualizací, která má zabezpečit soulad s předkládaným návrhem rozpočtu kraje na rok 2023. Pokračuje v naplňování cílů strategických dokumentů kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. Občané kraje mohou uplatnit připomínky i k tomuto návrhu.

Po poklesu ekonomiky v příštím roce vyvolaném zhoršující se finanční situací domácností i firem, zchlazením zahraniční poptávky a dozníváním problémů v globálních řetězcích je od roku 2024 predikováno pozvolné obnovení ekonomického růstu. Výhled krajského rozpočtu proto očekává oproti roku 2023 postupný mírný meziroční růst objemu rozpočtů vyvolaný vyšším inkasem sdílených daní a využitím nových příležitostí programového období EU 2021 až 2027. Mimořádně významnou příležitostí pro rozpočet Moravskoslezského kraje v následujícím období bude Operační program Spravedlivá transformace, kde kraj může získat až 18,9 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny širokému okruhu příjemců včetně obcí, podniků, univerzit a dalších organizací.

Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 16 procent.