„Od školního roku 2018/2019 pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Pramínky poznání…, jehož hlavním cílem je plnit v daném regionu funkci vzdělávacího, sportovního a zájmového centra dětí předškolního věku a jejich rodičů,“ říká ředitelka školky Šárka Králová.

Dětem ve třech třídách se podle jejích dalších slov věnuje kromě učitelů i rodilá mluvčí s cílem začlenit bilingvní vzdělávání zaměřené na angličtinu do všech činností dětí v průběhu dne. Školka pro děti připravuje také řadu zájmových a doplňkových volnočasových aktivit. Mají možnost navštěvovat atletickou školku, hopsálek, flétničku, taneční školičku, plavání a keramiku.

„Náš Pěvecký sbor Cvrčci vystupuje na akcích mateřské školy, dvakrát ročně děti svým vystoupením, společně s Taneční školičkou, potěší seniory z Domova pro seniory Iris. V prosinci Cvrčci přispěli svým zpěvem k pohodové vánoční atmosféře na Masarykově náměstí,“ uvádí dále Šárka Králová.

Velký důraz klade MŠ Lechowiczova také na spolupráci s rodinou. Připravuje proto i řadu aktivit, při kterých se společně setkává i s rodiči. Hned v září třeba pořádá seznamovací akcí na školní zahradě pro děti, rodiče i zaměstnance, v červnu se pak koná zahradní slavností, na které se školka loučí se svými předškoláky.

„Do vzdělávání zařazujeme co nejvíce prožitkových aktivit. Děti mají možnost navštěvovat různá místa, kde poznávají rodné město, přírodu v parku i v lese, industriální památky, prostředí knihovny, České televize, divadla a mnoho dalšího. Velkým zážitkem v letošním školním roce byl výlet do Valašského muzea v

přírodě s programem Vánoce na dědině. Pravidelně pořádáme Lyžařský kurz Skaláček a školu v přírodě. Náš zřizovatel – obvod Moravská Ostrava a Přívoz – pravidelně organizuje v zimních měsících čtrnáctidenní ozdravný pobyt pro děti a rodiče,“ dodává ještě ředitelka Králová.

Příště: MŠ pro sluchově postižené Ostrava-Poruba