Téměř rok sháněla psychiatra pro svého patnáctiletého syna paní Jana K. z Ostravy. „Běhala jsem od jednoho k druhému, ale všichni mi řekli, ať to zkusím jinde, že mají plno a další pacienty nemohou přijmout. Syn byl na tom dost psychicky špatně, takže jsem nakonec doslova ukecala lékařku, kterou mi doporučila známá. Synovi předepsala antidepresiva a po půl roce léčení je na tom líp,“ popsala dnes už klidnější matka. Podobné problémy mají nejen děti, ale také dospělí .

Lékaři-psychiatři v Moravskoslezském kraji o těchto problémech dobře vědí a situaci v ambulantní psychiatrii hodnotí jako kritickou. „Počet psychiatrů dosahuje zhruba polovinu potřebného stavu. Ještě mnohem horší je situace v dětské psychiatrii, kde chybějí asi dvě třetiny lékařů. Podle Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje je tento stav dlouhodobě neřešen a ohrožuje jak pacienty, tak i samotné psychiatry, kteří nemají šanci úspěšně zvládat nápory ve svých ordinacích,“ řekla psychiatrička Alexandra Beránková z Domu duševního zdraví v Ostravě-Porubě. Dodala, že vzhledem k této neúnosné situaci lékaři velmi oceňují pomoc Krizového centra Ostrava (KZO), které bylo zřízeno pro lidi v psychosociální krizi a lidi, kteří jsou postiženi duševní nemoci a došlo u nich ke zhoršení zdravotního stavu.

„Praxe krizového centra ukazuje velkou potřebnost vzniku chráněného bydlení pro duševně nemocné klienty či jinou formubydlení pro ně,“ zdůraznila Petra Ďásková z KZO a dodala, že nedostatek těchto zařízení způsobuje, že velká část těchto lidí je v současné době bez domova.

Na nedávné valné hromadě krajského centra pro psychický rozvoj se přítomní shodli, že největší prioritou pro nejbližší období je vznik akutních psychiatrických lůžek v Ostravě, která zde nejsou. „Doporučujeme proto politické reprezentaci kraje a managementům zdravotních pojišťoven, aby začali neodkladně pracovat na přípravě tohoto záměru,“ doplnila Beránková s tím, že psychiatři jsou připraveni nabídnout svou pomoc při nápravě této složité situace.