„Mural je forma uměleckého vyjádření, která má ve městech své místo. Stejně jako v případě jiných forem umění je však důležité hledání kvality a jedinečnosti díla vycházející z identity místa. Město Ostrava dlouhodobě diskutovalo s Moravskoslezským krajem problematiku opěrné zdi nad Bazaly a mural představoval jedno z možných řešení. Jedná se o dominantní plochu v blízkosti centra města a oceňuji proto, že jsme s krajem jakožto s vlastníkem zdi, nalezli konsensus v tom, aby ztvárnění vzešlo jako výsledek mezinárodní umělecké soutěže, kterou město v rámci svých mural aktivit zorganizuje,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Město Ostrava se tématem muralu zabývá již několik let. V roce 2020 pod vedením kurátorky Alexandry Krolikové zrealizovalo pilotní projekt muralu SKOK, dílo známého polského umělce Mariusze M-City Warase. V návaznosti na tuto úspěšnou aktivitu se rozhodlo pokračovat v organizaci a koordinaci muralových aktivit na území města a pro přípravu obdobných projektů sestavilo tým ze zástupců kulturní scény, platformy Ostrava360, Městského ateliéru prostorového plánování a architektury a města.

Tým se zabývá identifikací vhodných ploch pro mural, doporučuje postupy a navrhl zadání také této umělecké soutěže. V budoucnu se může zabývat výběrem zdi do příštích projektů výtvarných soutěží či legalizace užívání ploch streetartové veřejnosti. Město předpokládá pokračování projektu v dalších letech a tím podporu vzniku více muralových děl. Úspěšně byl v centru města realizován již zmíněný SKOK, Ostravská Madonna amerického streetartisty Nilse Westergarda nebo Creative Placemaking amerického streetartisty známého jako Gaia v DOV. Přehled muralů (včetně těch již neexistujících) mapuje také platforma Ostravské sochy (https://ostravskesochy.cz/typ/26-mural-art).

Podle náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky má vytváření muralů hned několik přínosů. Nejen, že dochází ke kultivaci zanedbaných prostor, ale také v dnešním světovém kontextu vysílají tato díla široké veřejnosti podněty k zamyšlení. „Muraly se tak stávají vynikajícím prostředníkem komunikace mezi uměleckou komunitou a veřejností, hlavně v případech, když umělecká díla odrážejí něco z historie či současných potřeb daného místa či doby. Uvedené dílo pak nezůstává pouze ozdobou města, ale má svou přidanou hodnotu. Jsem rád, že jsme s Ostravou našli cestu, jak dnes šedou zeď na Bazalech, nabídnou jako plátno světovým umělcům.“

 

Již 15. března se otevře možnost českým i zahraničním umělcům navrhnout dílo, které promění známou opěrnou zeď nad stadionem Bazaly ve Slezské Ostravě. V souvislosti s umístěním muralu bylo definováno samotné téma soutěže: soutěžní návrh by měl reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu FC Baník Ostrava, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

K TÉMATU

Unikátní zadání soutěže

 

Zadání samotné soutěže je unikátní. Poprvé v historii společně vyhlašuje statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj výtvarnou soutěž pro realizaci mural art. Po vzájemné dohodě se město na své náklady rozhodlo připravit a zkoordinovat výtvarnou soutěž, a to ve spolupráci s ostravskými osobnostmi a umělci, kteří pomáhali definovat samotné znění soutěžních podmínek. Moravskoslezský kraj naváže na samotnou soutěž a na své náklady ve spolupráci s vítězem soutěže zrealizuje samotné dílo. To by mělo být realizováno již na konci léta tohoto roku.

V porotě, která rozhodne o vítězi soutěže, zasednou mimo zástupci města a kraje, stejně jako tři významné osobnosti. Alexandra Kroliková, kurátorka řady muralových projektů v ČR i v zahraničí, Daniela Rywiková, proděkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity a Jiří Surůvka, český umělec a performer.

Konkrétní podmínky soutěže včetně příloh jsou dostupné na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz. Zájemci o informace se mohou obracet na emailovou adresu streetart@ostrava.cz. Termín pro zaslání návrhů je 10. května 2022.