Horké chvilky zažila osádka služebního vozu ostravské městské policie, která v těchto dnech v ranních hodinách projížděla Moravskou Ostrava. Před vozidlo jim nečekaně vběhl muž (29 let).

Jen shodou náhod a rychlou reakcí řidiče nedošlo ke zranění či horším následkům. „Řidič služebního vozidla musel na vběhnutí reagovat prudkým brzděním a změnou směru jízdy. Díky tomu tak nedošlo ke střetu vozidla s chodcem,“ popsal situaci mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Kdo by čekal, že se běžec omluví a poděkuje řidiči za duchapřítomnost, zmýlil by se. Místo vděku reagoval útěkem. Dotaz strážníků, zda je v pořádku, se rozhodl je ignorovat a začal znovu utíkat.

"Nedbal zákonných výzev strážníků. Po krátkém pronásledování však hlídka tohoto běžce dostihla. Vzhledem k tomu, že tento muž nebyl schopen věrohodným způsobem prokázat svou totožnost, byl předveden ke zjištění totožnosti na Policii České republiky. Souběh přestupkových jednání byl oznámen správnímu orgánu k projednání," dodal mluvčí Machů. Běžce zřejmě čeká přestupkové řízení.