Proč takto? Eva Habrnálová z oddělení marketingové komunikace společnosti Rockwool připouští, že takovéto stavby se pomalým rozebíráním likvidují výjimečně. „Ano, odstřel by byl teoreticky rychlejší, ale příprava je náročnější, trvá zhruba dva až tři měsíce. Ovšem v tomto konkrétním případě je zde riziko, že by kvůli seizmickému otřesu při dopadu objektu při odstřelu mohly být poškozeny podzemní sítě, například optické kabely. A tak nebylo jisté, že by odstřel byl povolen,“ vysvětluje Habrnálová.

Na své „pracoviště“ tak denně po stupačkách vylezou až čtyři pracovníci specializované firmy a komín sestavený z betonových bloků armovaných ocelovými pruty po jednotlivých vrstvách a cihlách za pomoci elektrických ručních kladiv rozebírají. Denně uberou přibližně jeden a půl výškového metru, takže každým dnem se jejich cesta „na pracoviště“ zkracuje.

„Bourají směrem do vnitřku komína, odkud suť následně z dolní vnitřní části odtěží malý kolový bagr,“ vysvětluje Habrnálová a doplňuje, že vytěžený materiál po nějaké době putuje na recyklaci.

Do měsíce komín zcela zmizí

Rozebírání komínu trvá už několik týdnů, práce začaly 19. září. Protože se ale může pracovat jen za příznivého počasí, jsou dělníci teprve asi v polovině.

Likvidace starého komínu je naplánovaná na šest až osm týdnů, přičemž spodní třetina komínu se bude likvidovat těžkou mechanizací pomocí bagru se speciálními hydraulickými nůžkami. „V této fázi už budou práce rychlejší a měly by trvat jen týden,“ dodává Eva Habrnálová.

Železobetonový komín vznikl na přelomu 70. a 80. let. Byl součástí kotelny, která vytápěla haly a provoz bývalého závodu PREFA Olomouc, závod Skřečoň, kde se vyráběly betonové prefabrikáty. „Začátkem 90. let byla kotelna z technických a ekologických důvodů odstavena a od té doby se komín nepoužíval,“ uvedla za Rockwool Eva Habrnálová.