Ve městě od té doby vzniklo za podpory evropských fondů krizové bydlení pro nejzranitelnější občany a více než 450 sociálních bytů, ve kterých si zhruba 90 % domácností bydlení udrželo. Ve spolupráci s Agenturou a neziskovými organizacemi se také podařilo zastavit 180 neoprávněných exekucí, pomoci 800 lidem najít si zaměstnání a zabránit odebrání 84 dětí. Informace vyplývají z dlouhodobého monitoringu a evaluace, jejichž prezentace proběhla začátkem dubna na setkání takzvaného „lokálního partnerství“.

Vizualizace. Takto by měl vypadat nový polyfunkční dům Křižovatka v křižovatce ulic Českobratrské a Nádražní v centru Ostravy.
V centru Ostravy má vyrůst další polyfunkční dům Křižovatka. Takto bude vypadat

Ostravský příklad ukazuje, že k tomu, aby se lidé vyloučení z běžného života mohli odrazit ode dna, potřebují v první řadě střechu nad hlavou. „Pana Ladislava jsme objevili uprostřed lesa hned na počátku provozu služby terénní programy v lednu 2017. Žil ve stanovém příbytku s pěti psy. Živil se sběrem kovů, které našel v přilehlém okolí. Zjistili jsme, že pochází ze Slovenska a v ČR dlouhé roky pracoval jako havíř. 15 let žil bez občanského průkazu,“ popisuje Jana Němcová z Charity Ostrava, která službu vede. Po vzájemné dohodě a v intenzivní spolupráci s úřady a státním podnikem DIAMO podal pan Ladislav žádost o příspěvek na živobytí a začal dle splátkového kalendáře hradit dluh u zdravotní pojišťovny. Díky tomu se mu otevře možnost dosáhnout na starobní důchod a začít žít plnohodnotný život.

Problémy, se kterými se pan Ladislav potýkal, bohužel nejsou ojedinělé. Ostrava, stejně jako další města v Moravskoslezském kraji, se v minulosti orientovala na těžební, zpracovatelský nebo chemický průmysl. Po roce 1989 prošlo území výraznými změnami a v důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost. To s sebou přineslo problémy s nezaměstnaností, ale také s bydlením, které se na běžném trhu daří sehnat stále méně lidem.

Dálnice. Ilustrační foto.
Zvlněný úsek D1 na Ostravsku musí stavbaři opravit, rozhodla arbitráž

Město se proto před pěti lety zapojilo do projektu státní Agentury pro sociální začleňování, která pomohla propojit úřady, školy, místní organizace a zaměstnavatele, aby bylo možné sociální problémy ve městě řešit komplexně a s dlouhodobým efektem. Za podpory evropských fondů vznikl strategický plán, na jehož základě bylo financováno zřízení nebo rozšíření sociálních služeb, včetně terénního programu Charity Ostrava, který pomohl panu Ladislavovi dostat se z nejhoršího. Během pěti let se podařilo zajistit 450 sociálních bytů, zastavit 180 neoprávněných exekucí nebo pomoci 800 lidem najít si práci.

Řešení sociálních problémů šetří státu miliony

Pomoc nejzranitelnějším vrstvám obyvatel vyžaduje vstupní investici, dlouhodobě se ale vyplácí i finančně. Experti Agentury spočítali, že ztráta bydlení tisícovky osob přijde státní pokladu minimálně na 250 milionů korun ročně. A nejen to. Pro stát představuje obrovské náklady ve výší až 50 tisíc korun měsíčně také ústavní péče o děti, které jsou z nestabilního rodinného prostředí odebírány. Projekty, které ve spolupráci s Agenturou v Ostravě probíhají, pomohli zabránit odebrání dítěte celkem v 84 případech.

Soud osvobodil muže obžalovaného z napadení těhotné družky. Žena neměla k ráně daleko.
Pyskovala. Za napadení těhotné padl u soudu v Ostravě zprošťující verdikt

„Děti bohužel často doplácí na problémy svých rodičů. V Česku jsou už nyní obce, kde 10–20 % žáků neukončí ani základní vzdělání. Je prokázáno, že právě tyto děti přichází z rodin zatížených exekucemi nebo bydlí v naprosto otřesných podmínkách. Pokud se nám bude dařit tyto problémy řešit, je velký předpoklad, že děti si v dospělosti najdou slušnou práci a nebudou páchat kriminální činnost,“ říká Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování ministerstva pro místní rozvoj.

Náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák, do jehož gesce spadá rovněž i sociální oblast, apeluje na význam osobní odpovědnost každého dospělého člověka za svůj život a za osud jeho rodiny. „Jsme vždy připraveni efektivně pomoci každému, kdo ji skutečně potřebuje. Pozitivní výsledky se dostavují už nyní, a určitě nehodláme usnout na vavřínech. Nadále budeme rozšiřovat kapacity sociálního bydlení, zlepšovat dostupnost zdravotní péče pro nejohroženější skupiny a snažíme se, aby si lidé z ohrožených skupin také dokázali najít práci,“ říká Pražák. A dodává: „Nevnucujeme pomoc nikomu, kdo o ni sám nestojí. Naštěstí je stále více těch, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí.“