Studentka Hana Šromová se po absolvování bakalářského studia Ekonomické žurnalistiky přihlásila na navazující magisterské studium Ekonomika a právo v žurnalistice. I s desítkou spolužáků úspěšně složili přijímací zkoušky a byli přijati. Pár týdnů před začátkem semestru však studenti obdrželi dopis, ve kterém jim děkanka fakulty Dana Dluhošová sdělila, že jejich obor nebyl otevřen a mají si tedy vybrat v rámci stejného studijního programu jiný.

„Vyrozumění přišlo tak pozdě, že už jsme nemohli stihnout druhé kolo přijímacích zkoušek na jiné obory. Chápu, že obor s desítkou studentů fakultě nevydělává velké peníze, ale jsou i daleko úžeji zaměřené obory a stále fungují," uvedla studentka. Děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TUO Dana Dluhošová rozhodla o neotevření oboru Ekonomika a právo v žurnalistice z důvodu nízkého počtu studentů. „Děkan fakulty má ze své pravomoci, dané mu zákonem, rozhodnout o otevření či případném neotevření oborů. Všem studentům, kteří u přijímacího řízení uspěli, paní děkanka nabídla studium alternativních oborů v rámci daného studijního programu," sdělil rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

„Takováto situace už v minulosti na Ekonomické fakultě nastala. Tato praxe je běžná na fakultách a vysokých školách v České republice. Všechny kroky přijímacího řízení proběhly podle stanovených pravidel," řekla děkanka Dana Dluhošová.

Studenti se nevzdávají

Desítka studentů se však nevzdává a doufá, že se jejich ročník přece jenom, i když se zpožděním, nakonec otevře, protože žurnalistiku se zaměřením na ekonomii a právo nemohou studovat na žádné jiné univerzitě.

„Poslali jsme dopis rektorovi, ve kterém žádáme o revokaci usnesení děkanky. Každým dnem čekáme odpověď a doufáme, že nám nakonec dovolí obor dostudovat. V případě, že potvrdí rozhodnutí děkanky fakulty, půjdeme s tím k soudu. V minulém roce se totiž studenti jiné fakulty na naší univerzitě dostali do stejné situace a jejich obor byl nakonec otevřen," dodala studentka vysoké školy Hana Šromová.

Budou se rušit i další „malé" obory?

Nad neotevřením oboru se podivil i generální ředitel vydavatelství Empresa Media a současně i přednášející na katedře Ekonomické žurnalistiky v Ostravě Daniel Köppl. „Pokud obor nebyl otevřen z kapacitních důvodů, je to zvláštní, protože například taková kulturologie má mnohdy pouze 4 studenty. Je škoda, že je Ekonomická žurnalistika v ohrožení, protože se jedná o skutečně unikátní a smysluplný obor. Studium kombinace ekonomie a médií, navíc v tomto regionu, má smysl," řekl Deníku Daniel Köppl.

Zarážející je, že ani vedoucí katedry Ekonomické žurnalistiky VŠB-TUO Milan Sekanina nebyl do poslední chvíle děkankou vyrozuměn o tom, že letošní čtvrťáci do prvního ročníku navazujícího studia nakonec nenastoupí. „Obávám se toho, jakou zprávu tímto vysíláme všem studentům takto málopočetných oborů. Proč by měli studovat bakalářské studium, když jim nikdo nezaručí, že pak budou moci ve studiu pokračovat dále na navazujícím magisterském? Zároveň nemohu a ani nechci přijímat studenty masově, protože by pak tito titulovaní žurnalisté nakonec končili někde za poštovní přepážkou. Kde by totiž například stovka absolventů žurnalistiky našla v Ostravě uplatnění?" podotkl vedoucí katedry Sekanina s tím, že bakalářské i magisterské studium má akreditaci ještě na další tři a čtyři roky.