„Jarmark bude probíhat denně od 10 do 18 hodin. Své stánky na náměstí rozbalí řezbáři, kovotepci, skláři, metláři, košíkáři a další řemeslníci. Chybět nebude ani prodej kraslic, karabáčů či velikonočních ozdob ze šustí," přiblížila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Velikonočního jarmarku se také zúčastní řezbář Jaroslav Slavík, který zde bude po celé tři dny vyřezávat velkou ovečku. Ta pak v Ostravě zůstane a bude se objevovat na jarmarcích pravidelně.

Třídenní jarmark nabídne i kulturu. Lidovky z Moravy i Slovenska se budou na náměstí střídat s kramářskými písněmi i výstupy tanečníků od těch nejmenších po dospělé. „Z pódia zazní lidové písně z Podluží. Ostrava také přivítá oblíbenou muziku ze slovenské Terchové a tradiční písně a tance z podhoří Malé Fatry. Vůbec poprvé se ostravskému publiku představí trombitáši Štefánikovci, kteří hrají na fujary trombity a pastýřské rohy," uzavřela Jana Pondělíčková.

Akci zajišťuje příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání, konkrétně kulturní zařízení Gama.