Na Sekanince žáky baví přírodní vědy a nové technologie

Základní školu na ulici Ivana Sekaniny najdete v Ostravě-Porubě kousek pod výpadovkou na Opavu. Za podpory zřizovatele Městského obvodu Poruba prošla škola o prázdninách úpravami. Stála se tak bezbariérovou a byla vybudována jazyková laboratoř. Práce v ní výrazně zkvalitnila výuku všech cizích jazyků − angličtiny, němčiny, ruštiny i španělštiny. Dlouhodobě je ve škole zacíleno na moderní výuku přírodních věd, na rozvoj nadání u talentovaných žáků a žáků s mimořádným zájmem zejména o chemii a biologii.

Moderní a příjemné prostředí školy vytváří prostor, kde se se všichni cítí velmi dobře.

Žáci se pravidelně a velmi úspěšně účastní řady soutěží, výstav a olympiád různých úrovní.

Úspěchů dosahují jak ti mladší z prvního stupně, zejména ve výtvarných a jazykových soutěžích, tak ti starší z druhého stupně v oborech přírodovědných. Nyní na Sekanince intenzivně rozvíjejí nové aktivity a vytvářejí zázemí pro výuku robotiky a programování. 

V příštím díle představíme ZŠ Petřkovice