Jenom během první euforie do něj vstoupilo 177 mužských a 58 ženských párů. Jednalo se především o páry, které na tuto možnost čekaly desítky let. V Moravskoslezském kraji lze registrované partnerství uzavřít pouze u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ale tam míří se žádostí o registraci více ženské páry. „V loňském roce jsme uzavírali 31 registrovaných partnerství, z toho bylo 17 párů ženských a 14 párů mužských,“ uvedla pro Deník mluvčí úřadu Jana Pondělíčková.

Většina z nich byla uzavřena jen „formálním“ způsobem, bez obřadu, v prostorách úřadu Moravská Ostrava a Přívoz.

Jednalo se celkem o 20 párů (9 mužských a 11 ženských).

Zástávka Stará Ocelárna ve Vítkovicích, leden 2018 v Ostravě.
Stará ocelárna: ostravská zastávka, kde bezpečnost je cizí slovo

Páry mají možnost výběru, zda chtějí obřad obdobný obřadu svatebnímu anebo opravdu jen formální akt, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství jen ve dvou (v běžných pracovních dnech).

Pokud mají partneři zájem o obřad v obřadní síni, platí pro ně stejná „pravidla“ a stejné sezdávací dny jako pro snoubence, tzn. stanovené soboty, které jsou uveřejněny na webu, případně poskytne informace o volných termínech matrika. V loňském roce využilo stanovených sezdávacích dnů devět párů, 22 párů vstoupilo do registrovaného partnerství v jiný den.

„Obřad obdobný svatebnímu obřadu, tedy se svědky, hosty, hudbou v prostorách obřadní síně ostravské Nové radnice mělo celkem sedm párů, z toho tři ženské a čtyři mužské,“ vypočítává Jana Pondělíčková.

Olympijský festival u Ostravar Arény, neděle 18. února 2018 v Ostravě. Primátor Ostravy Tomáš Macura navštívil stánek Deníku
Olympijský festival v Ostravě by měla navštívit Eva Samková
Ostravar Aréna - Ilustrační foto
Ostrava má přislíben hokejový šampionát dvacítek

Na jiném místě, než je půda úřadu, vstoupily do partnerství čtyři páry, z toho tři ženské. Obřady se odehrály v Třebovickém parku, v Třebovickém mlýně, v Mariánských Horách v restauraci Čertovka. Jeden mužský pár se registroval v obřadní síni Slezské Ostravy.

„Obyvatelé našeho kraje se registrují i s cizinci loni vstoupili do registrovaného partnerství třikrát s občanem Slovenska (dva muži a jedna žena) a jeden muž pak s občanem Ruské federace,“ dodala Jana Pondělíčková.

Fakta o registrovaném partnerství První evropskou a zároveň světovou zemí, která umožnila gayům a lesbám uzavřít manželství, bylo v roce 2001 Nizozemsko.

K dnešnímu dne lze registrované partnerství uzavřít celkem v 25 zemích světa.

Za období od 1. července 2006 do 31. prosince 2017 uzavřelo registrované partnerství v ČR celkem 2818 párů, z toho 1807 mužských a 1011 ženských.

Registrované partnerství poskytuje gay a lesbickým párům a dětem, které vychovávají, pouze omezená práva a povinnosti v porovnání s těmi, které mají manželé. Například partneři po sobě nemohou brát pozůstalostní důchod a nevzniká jim společné jmění.

Děti, které partneři vychovávají, trpí nejistotou v případě rozpadu vztahu nemají automaticky nárok se vídat se s druhým rodičem (nebo prarodiči), nemají nárok na výživné atd. Zákon totiž zakazuje registrovaným partnerům společně osvojit dítě, nebo přiosvojit dítě druhého partnera.

Ilustrační foto
Za vodu platíme v našem kraji méně, než je celorepublikový průměr