Dětské dopravní hřiště v Přívoze čekají změny

Už příští rok čekají hřiště rozsáhlé opravy a rozšíření stávajícího zázemí a vybavení.

„Na dopravním hřišti budou vytvořeny dvě učebny. Ty budou sloužit pro teoretickou výuku žáků třetích a čtvrtých tříd základních škol," vysvětluje Richard Váňa, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení Městské policie Ostrava, a dodává: „Současný stav je nevyhovující. Výuka probíhá v místnosti o rozměrech čtyři krát čtyři metry, a přitom se jí účastní v průměru zhruba pětadvacet dětí," vysvětlil Richard Váňa.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz už vyhlásil výběrové řízení na vytvoření projektu nového hřiště, které už bude mít ideální podmínky pro výuku i pro plnohodnotné trávení volného času. „Výběrové řízení na zpracovatele projektu bylo provedeno prostřednictvím elektronické aukce. Z původních 300 tisíc korun za zpracovaní projektu Dopravního hřiště Orebitská spadla cena v průběhu aukce na 234 tisíc korun," upřesnil Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která e-aukci pořádala.

Moravská Ostrava a Přívoz tak při návrhu řešení rekonstrukce hřiště ušetří více než 65 tisíc korun.

Projekt neobvyklého řešení sídlištního prostoru byl zpracován v roce 1982 sochařem Kurtem Gebauerem, který tento areál v následujících letech postupně postavil vlastníma rukama s pomocí přátel a místních obyvatel. Jedná se o uměle modelovaný terén s rozsáhlou kompozicí výtvarných plastik.

„Podařilo se nám dohodnout s autorem uměleckých prvků Kurtem Gebauerem na obnově a úpravě některých prvků, které tvoří indiánskou vesničku. Autorizovaná společnost provedla kontrolu jednotlivých zařízení a na základě jejího doporučení nyní provádíme úpravy," uvedl místostarosta centrálního ostravského obvodu Dalibor Mouka.

Jaké změny se na dopravním hřišti chystají?

„Hlavní novinkou dětského dopravního hřiště bude objekt s už zmiňovanou potřebnou kapacitou tříd, zázemím pro personál, skladiště kol a materiálu, technická místnost a v neposlední řadě zázemí pro okrskáře, kteří budou zabezpečovat veřejný pořádek v okolí.

Velmi důležitá bude i rekonstrukce komunikací, dopravního značení, dopravních zařízení a oplocení celého hřiště," upřesňuje plánované úpravy Richard Váňa.

„Předpokládáme, že na přestavbu získáme prostředky z vnějších zdrojů. Projekt připravujeme pro výzvu BESIP už na příští rok," doplnil místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka. Podle něj centrální obvod veřejnou zakázku cíleně provedl formou elektronické aukce, se kterou má dobré zkušenosti. „Díky tomu jsme opět dosáhli značné úspory. Tentokrát klesla cena zakázky téměř o čtvrtinu," dodal místostarosta. 

Na sídlišti Fifejdy opravují indiánskou vesničku

Areál Minikrajiny Fifejdy II, takzvaná indiánská vesnička, která se nachází ve vnitrobloku v Lechowiczově ulici v Ostravě-Fifejdách.Areál pro volný čas vznikl v letech 1980 až 1985. Vzhledem ke stáří jednotlivých prvků už některé z nich neodpovídají současným předpisům pro provozování dětských zařízení.

„Proto opravíme a upravíme dopadové plochy, zábradlí na mostech a doplníme zábradlí v místech, kde hrozí pád, a také odstraníme některé prvky. Zároveň doplníme nové typy sedáků na kolotoč, houpačku a vyměníme lana. Některá zařízení jsou poškozena provozem a stářím, proto vyměníme a opravíme dřevěné trámy, sloupy, lavičky a opravíme betonové části. Spolupráce se sochařem Kurtem Gebauerem zajistí, aby vše výtvarně ladilo," doplnil místostarosta.

Podle Petra Smoleně, ředitele technických služeb, jejichž pracovníci budou práce zajišťovat, se začalo s opravami postupně od začátku srpna a potrvají až do konce letošního roku. „Jedná se totiž o práce, které se musí dělat postupně a musí na sebe navazovat. Provoz indiánské vesničky nebude ale výrazněji omezen," doplnil ředitel technických služeb. Náklady na materiál potřebný na opravy by se měly pohybovat kolem osmdesáti tisíc korun.