Jedním z projektů, který by měl napomáhat ke zlepšení situace, je i Dětský čin roku, jehož smyslem je nejen oceňování mladých hrdinů, ale také motivace žáků a studentů k větší všímavosti ke svému okolí, nesobeckosti a ochotě pomáhat druhým.

Do loňského ročníku projektu Dětský čin roku 2009 se zapojilo celkem 14 297 dětí, které sepsaly 608 příběhů o vykonaném dobru, nebo poslaly hlas v rámci hlasování dětské poroty. Z Moravskoslezského kraje se do semifinále probojovalo deset zástupců. I letos se mohou účastnit děti do 16 let, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost – všimly si dobrého skutku svého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Nově se mohou zapojit kromě základních škol a víceletých gymnázií také obecně prospěšné instituce, občanská sdružení a spolky. Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou či prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz do 25. září 2010.